hakan tok
  ik 9
 
 
   
 
 
 
   

ANKARA TANITIM VE TURİZM   Termal Turizm www.ankara.gov.tr  www.ankarakulturturizm.gov.tr    www.ankara-bel.gov.tr 

Kızılcahamam Kaplıcası: Suyun ısısı; büyük kaplıca kaynağında 47 °C, küçük kaplıca kaynağında 44 °C, Kızılcahamam Maden Suyu kaynağında 19.5 °C, Acısu Kaplıcası kaynağında 34 °C, Şey Hamamı kaynağında 43 °C, Acısu kaynağında 37 °C’dir. Su fiziki ve kimyasal bileşim olarak hipertermal, hipotonik sular sınıfındadır. Tesislerden içme ve banyo kürleri şeklinde yararlanılmaktadır. İçme kürleri karaciğer, safra kesesi, mide ve bağırsak, iç ve dış sökresyon kolenlar ve metabolizma hastalıkları; banyo kürleri kalp, dolaşım bozuklukları, romatizma üzerinde etkilidir. Alan çevresinde konaklama tesisleri mevcuttur.
Kızılcahamam Şey Hamamı Termal Turizm Merkezi : Kızılcahamam-Çerkeş yolu üzerinde Güvem bucağının 2 km. batısındadır. Suyun ısısı 43 °C’dir. Su kimyasal bileşim olarak bikarbonatlı, sodyumlu, kalsiyumlu, karbondioksiti ve florürlü bir bileşime sahiptir. Termal tesislerden içme ve banyo kürleri olarak yararlanılmaktadır. Termal suların romatizma, eklem ve kireçlenme, mide ve bağırsak, kan dolaşımı, sinirsel hastalıklar, karaciğer ve safra kesesi, beslenme bozukluğu gibi hastalıklara olumlu etki yaptığı bilinmektedir. Tesis çevresinde konaklama tesisleri bulunmaktadır.
www.kizilcahamam.bel.tr
Ayaş İçmesi ve Kaplıcası: Sıcaklık derecesi 51 °C’dir. Üst solunum yolu hastalıklarına ve akciğer hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. 
www.ayasicmeceleri.com www.ayas.bel.tr 
Ayaş Karakaya Kaplıcası : Kaplıca suyunun sıcaklık derecesi 31 °C. Kimyasal bileşimi bikarbonat, sodyum, kalsiyum ve karbondioksit içermektedir. İçme olarak da yararlanılmaktadır.

Dutlu-Tahtalı Kaplıca ve İçmeleri : Beypazarı ilçesindedir. Su kaynaklarından kaplıca ve içme olarak yararlanılmaktadır. Su sıcaklığı 31-52 °C’dir. Kaplıca suyu klorürlü, sülfatlı, sodyumlu, kalsiyumlu, karbondioksitli bir bileşime sahiptir. Cilt hastalıkları, karaciğer, safra kesesi, pankreas, damar sertliği rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. www.beypazari.gov.tr/   www.beypazari-bld.gov.tr
Çubuk Melikşah Kaplıcası: Ankara'ya 30 km. uzaklıkta Çubuk ilçesindedir. Suyun sıcaklığı 31 °C‘dir. Kaynak suları kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat içermektedir.
www.cubuk.gov.tr  www.cubuk.bel.trhttp://meliksahhavuzu.com/ 
Haymana Kaplıcası : Ankara'ya 73 km. uzaklıktaki Haymana ilçesindeki kaplıcanın su sıcaklığı 44.5 °C’dir. Suyun bileşimi; bikarbonat, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve karbondioksitten oluşmaktadır. Mide, karaciğer, pankreas, damar sertliği, akciğer rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. 
www.haymana.gov.tr  www.haymana.bel.tr

BALIKÇILIK Turizm Amaçlı Su Sporları

Ankara il sınırları dahilinde yapılmakta olan balıkçılık akarsu, göl, baraj gölü ve gölet balıkçılığı olmak üzere 4 grupta toplanabilir.
Akarsu Balıkçılığı: Kızılırmak, Sakarya nehirleri ile bunların kollan ve Kirmir Çayı'nda yapılmaktadır. Bu su rezervuarlarında yaşayan belli başlı balık türleri; pullu sazan, kadife balığı, gümüş balığı, tatlı su kefali, kara ba¬lık, çapak balığı, kerevit, yayın balığı, nadiren yılan balığı, sudak ve turna balığıdır.
Göl Balıkçılığı: Mogan Gölü: Balık türleri; turna balığı, pullu sazan, kadife balığı, yayın balığı, gümüş balığı ve kerevit Eymir Gölü: Balık türleri; turna balığı, pullu sazan, kadife balığı, yayın balığı, gümüş balığı ve kerevit. Kara Göl: Balık türleri; göl alası ve sazan balığı.
Baraj Gölü Balıkçılığı: Sarıyar (Hasan Polatkan) Barajı: Balık türleri; yayın balığı, pullu sazan, gümüş balığı, kadife ba¬lığı, çapak balığı, tatlı su kefali, kerevit ve az miktarda yılan balığı.
Gökçekaya Barajı: Balık türleri; pullu sazan, yayın balığı, tatlı su kefali, gümüş balığı, kadife balığı ve kerevit.
Asartepe Barajı: Balık türleri; aynalı sazan, pulu sazan ve tatlı su kefali
Hirfanlı Barajı: Balık türleri; pullu sazan, yayın balığı, tatlı su kefali, gümüş balığı, kadife balı¬ğı ve kerevit.
Kesikköprü Barajı: Balık türleri; pullu sazan, yayın balığı, tatlı su kefali, gümüş balığı, kadife balığı ve kerevit.
Çubuk I - II Barajı: Balık türleri; aynalı sazan, pullu sazan, tatlı su kefali ve gümüş balığı. Avlanma tamamen yasaktır.
Kurtboğazı Barajı: Balık türleri; aynalı sazan, pullu sazan ve gümüş balığı. Avlanma tamamen yasaktır.
Gölet Balıkçılığı: Üçbaş, Aşağı Karacaören, İğdir, Çeştepe, Karagüney (Kızılcahamam), Kirazdibi (Ayaş), Avşar (Balâ), Kızılca (Çubuk), Güvenç (Yenimahalle) Dikilitaş (Haymana), Danacı (Sulakyurt), Yüzüncüyü (Kızılcahamam), Demirtaş (Kalecik), Hacımusalı (Polatlı), Akçaören (Kızılcahamam), Kösrelik (Çubuk), Karakaya (Polatlı), Çukurören II (Güdül), Çamkoru (Çamlıdere), Kızık (Çubuk), Ilıca (Polatlı) ve Bucuk (Yenikent) Göletleri. Bu göletler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca balıklandırma programı çerçeve¬sinde balıklandırılmaktadır ve avlanma tamamen yasaktır.
Rüzgar Sörfü : Sarıyar Barajı ve Çamlıdere Baraj Gölü rüzgâr sörfü yapmaya elverişlidir.

Gölbaşı Yamaç Paraşütü Eğitim Tesisi Yamaç Paraşütü

Ankara’ya yakınlığı nedeni ile buradaki bütün aktivite ve olanaklardan faydalanmak mümkündür. Ankara’daki üniversitelerin havacılık kulüplerinin yamaç paraşütü eğitimi verdikleri bölgedir. Geniş bir ovaya bakan eğitim tepesi, uygun irtifası ve rüzgarı her yönden karşılaması nedeni ile yamaç paraşütü eğitimleri için çok elverişlidir.
Kuş Gözetleme

Çöl Gölü : Bâlâ ve Haymana ilçesi sınırları içerisindedir. Ankara’nın 7 km. güneyindeki küçük bir kapalı havza içinde yer alan (çalıkdüzü) 1500 ha’lık tuzlu ve sığ bir göldür. Göl küçük derelerle beslenir. Büyük cılıbıt alanda üremektedir. Sakarca, angıt ve çamuran dahil büyük sayıda su kuşu gölde kışlar. Flamingo, dikkuyruk ve uzunbacak genelde üreme sonrası dönemde gölde gözükür. Bölgede üreyen diğer kuşlar arasında yeşilbaş, uzunbacak, kılıçgaga, akçacılıbıt ve kızkuşu vardır.
Mogan Gölü : Gölbaşı ilçesi sınırları içerisindedir. Ankara’nın 20 km. güneyinde bir tatlı su gölüdür. Göl başta Yavrucak Deresi olmak üzere çok sayıda küçük dereyle beslenmektedir. Alan; alaca balıkçıl, macar ördeği, pasbaş patka ve dikkuyruğun üreyen popülasyonları ile önemli kuş alanı statüsü kazanır. Sonbahar sonunda ve ilkbahar öncesinde aralarında macar ördeği, pasbaş patka ve sakarmekenin de bulunduğu çok sayıda su kuşu gözlenir. Alanda üreyen diğer türler arasında, küçük batağan, bahri, kızılboyunlu batağan, kara boyunlu batağan, küçük balaban, boz ördek, yeşilbaş, saz delicesi, sakarmeke ve uzunbacak sayılabilir. Alan aynı zamanda özel çevre koruma bölgesidir.

Kızılcahamam Ormanları (Soğuksu Milli Parkı) : Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçelerini kapsar. Çıplak İç Anadolu Platosu’nun kuzey ucunda yer alan ormanlık ve dağlık bir bölgedir. Bölgede milli park dışında kalan alanlarda kısıtlı ormancılık yapılmaktadır. Kara leylek, sakallı akbaba, küçük akbaba, kızıl akbaba, kara akbaba ve küçük kartalın üreyen popülasyonları ile önemli kuş alanı statüsü kazanır.
Kavaklı Dağı : Güdül ve Dörtdivan ilçelerini kapsar. Alandaki kara akbaba üreme sahası, Sakarya Nehri’nin kollarından olan Kirmir Çayı’na akan Savari Deresi’nin oluşturduğu 10 km. uzunluğunda bir vadidir. Alanda kara akbaba üremektedir.
İnözü Vadisi : Beypazarı ilçesi sınırları içerisindedir. Beypazarı’nın kuzeyinde yüksekliği 100 m’ye ulaşan bir vadidir. Kayalıklarda yuva yapan karaleylek, bıyıklı doğan popülasyonu ile önemli kuş alanı statüsü kazanır. Vadide üreyen diğer kuşlar arasında, küçük akbaba ve kuzgun sıralanabilir.
Sarıyar Barajı ( Nallıhan Kuş Cenneti) : Beypazarı, Nallıhan ve Mihalıçcık ilçelerini kapsar. Sarıyar Baraj Gölü’ne akan akarsuların ağızlarındaki sulak alanları ve gölün kuzeyindeki kayacıkları içine alır. Bölgede kuluçkaya yatan önemli türler arasında gece balıkçılı, karaleylek, küçük akbaba, bıyıklı doğan sayılabilir. Göç sırasında ise çok sayıda leylek ve angıt için konaklama noktasıdır. Küçük akbalıkçıl, gri balıkçıl, gece balıkçılı aynı kolonide kuluçkaya yatar. Kara çaylak ve gökdoğan ürer. Bölgede arada sırada gözlemlenen ak kuyruklu kartal büyük olasılıkla yakın çevrede üremektedir.
Beynam Ormanı : Kuluçkaya yatan iki çift şah kartal ile önemli kuş alanları statüsü kazanır.
Nallıhan Kuş Cenneti : Nallıhan Kuş Cenneti ve Çayırhan sulak alanı da kuş gözetlemeye elverişli alanlardır.
Kamp ve Karavan Turizmi

Soğuksu Milli Parkı : Günübirlik 8000 ziyaretçinin gereksinimini karşılayacak donanım (piknik masası, piknik ocağı, çöp bidonu, çeşme, tuvalet ve yağmur sığınakları) bulunmaktadır. Günübirlik dinlenme ve piknik amaçlı kullanımların yanı sıra çadır ve karavanlı kamp yapma olanağı da mevcuttur.
Çubuk-Karagöl Orman İçi Dinlenme Yeri : Günübirlik dinlenme piknik yapma ve çadır kamping gibi kullanımlara açık bir alandır.
Bayındır Barajı : Barajda kamp-karavan alanı olarak düzenlenen 2 ha’lık alandaki tesis binasında duş, çeşme, çamaşır yıkama yeri, WC ve telefon kabini bulunmaktadır. Kamp alanını her yıl ortalama 1000-2000 kişi kullanmaktadır.


Eğriova Yaylası : Çadırlı kamping yapılmaktadır.
Benli Yaylası : Çadırlı kamping açısından Ankara’nın önemli potansiyel alanlarından biridir.
Mağara Turizmi

Bizans Dönemi Mağaraları: Güdül ilçesi, Kirmir Çayı kenarında İnönü mevkiinde bulunmaktadır. Bu tarihi yerüstü mağaralarının Bizanslılar döneminden kaldığı tahmin edilmektedir. Dağın içini oymak suretiyle yapılan bu mağaralarda, merdivenlerle kat kat yukarılara çıkılmaktadır. İç Anadolu'daki Ürgüp-Göreme mağaralarına benzerlik göstermektedir. Aynı zamanda burası, merkezi bir yerdeki kilisesi ile bir köy topluluğunu andırmaktadır. Kirmir Çayı’nın zamanla altını oyduğu dağın parçalanmasıyla yukarı katlara çıkan merdivenlerin bazıları, açıkta kalmış tarihi bir görünüm arz etmektedir.
Tuluntaş Mağarası : Ankara'ya 15 km. uzaklıkta Gölbaşı ilçesindedir. İncek, Hacılar ve Tuluntaş köyleri arasındaki Karayatak Tepe mevkiinde bulunmaktadır. Uzunluğu 5 km., genişliği 1-1.5 km., yüksekliği 30-40 m. olan büyük bir kireç taşı bloğunun içinde, kimyasal erimeler sonucunda oluşan mağarada görülmeye değer dikit, sarkıt ve sütunlar bulunmaktadır.
Dağ ve Doğa Yürüyüşü

Kirmir Çayı Vadisi : Vadi, Güdül’ün doğu ve batısında toplam 30 km’lik bir doğa yürüyüşü parkuru oluşturmaktadır.
Pazar Çayı Vadisi : Gerek jeolojik oluşumu, gerekse bitki örtüsü bakımından zengin değerlere sahip olup vadi doğa yürüyüşlerine elverişlidir.
İlhan Çayı Ağan Vadisi : Zengin bitki örtüsü ve peyzaj özellikleri 22 km’lik gezi parkuru çevresinde güzel bir doğa oluşturmaktadır.
Çubuk Çayı Vadisi : Dar bir vadi olup, yer yer boğaz biçimindeki oluşumları ve zengin bitki dokusuyla kısa doğa yürüyüşleri için uygundur.
İnönü Vadisi : İki tarafı dik kayalık ve balık sırtı gibi yükselen vadi tabanında, çok dar bir alanda, zengin bitki örtüsü ve meyve bahçeleri içinde bağ evi niteliğinde kırsal yerleşme bulunmaktadır. Aynı zamanda tarihi kaynak niteliğinde olan İnönü Vadisi, doğa yürüyüşleri için elverişlidir.
Mogan ve Eymir Gölleri : Su unsuru, görsel nitelikler, bitki örtüsü ve yaban hayatı varlığıyla doğa yürüyüşü için elverişli alanlardır.
Çubuk Barajı : Baraj gölü ve çevresi doğa yürüyüşüne elverişlidir.
Eğriova Yaylası : Çok zengin çam ormanlarıyla kaplı olan ve Ankara’nın en güzel yaylalarından biri olan Eğriova Yaylası, doğa yürüyüşü yapmaya çok elverişlidir.
Benli Yaylası : Çok zengin çam ormanlarıyla kaplı olan Benli Yaylası dağ-doğa yürüyüşü yapmaya çok elverişlidir.
Soğuksu Milli Parkı : Kızılcahamam’ı çevreleyen ormanların flora yönünden step ile orman zonu arasında bir geçit teşkil etmesi nedeniyle ekolojik ve biyolojik çeşitlilik bakımından ayrı bir özellik taşıyan Soğuksu Milli Parkı doğa yürüyüşü yapmaya çok elverişlidir.
Atlı Doğa Yürüyüşü : Kızılcahamam-Karacaören köyünde atlı doğa yürüyüşü yapılmakta olup Karaşar-Eğriova Yaylaları ve Çamlıdere-Benli yaylaları da potansiyel taşımaktadır.
Yayla Turizmi

Ankara yaylalarında sürekli veya geçici olarak hayvancılık amacı ile kullanılan küçük yerleşmeler bulunmaktadır. Bitki örtüsü, su kaynakları, iklim değerleri değerlendirildiğinde ilin kuzey kesiminde Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam ve Nallıhan ilçelerindeki yaylalar turizm potansiyeline sahip olup, doğa yürüyüşleri, kamping, günübirlik dinlenme ve su kaynaklarının olduğu yerlerde sportif olta balıkçılığı gibi çeşitli rekreasyon faaliyetlerine de olanak sağlamaktadır.
Karaşar-Eğriova Yaylaları (Belenova, Kuyucak, Sarıalan, Çukurören Yaylaları) : Beypazarı’nın kuzeyinde, ilçeye 55 km., Karaşar beldesine 20 km. uzaklıktadır. Belenova, Kuyucak, Sarıalan, Çukurören ve Eğriova yaylalarını kapsayan Eğriova Yaylası 650 ha’dır. Yayla turizmi, doğa yürüyüşleri, çadırlı kamping ve günübirlik dinlenme gibi rekreasyon faaliyetleri için Ankara’nın en elverişli ve güzel yaylalarından biridir. Alabalık ve çay balığı türlerinin bulunduğu gölet, sportif balıkçılık için olanak yaratmaktadır.
Çamlıdere-Benli Yaylaları (Yılanlı, Osmansin, Peçenek, Çukurören Yaylaları): Çamlıdere ilçesinin doğusunda, ilçeye 40 km. uzaklıktadır. Yaylanın etrafı zengin çam ormanları tabanı ise çayırlarla kaplıdır. Yayla evleri genellikle ahşaptır. Yayla turizmi, doğa yürüyüşü ve çadırlı kamp kurmaya elverişlidir.
Güdül-Sorgun Yaylası: Güdül ilçesinin kuzeyinde, ilçeye 23 km. uzaklıktadır. Sorgun Köyü halkının yaz aylarında hayvan otlatmak amacıyla çıktığı yaylada, 1976 yılında yapılan bir de gölet bulunmaktadır. Etrafı zengin çam ormanlarıyla kaplıdır. Güdül ilçesinin en güzel yaylası olan Sorgun Yaylası, dağ ve doğa yürüyüşü, çadırlı kamping, günübirlik dinlenme ve sportif balıkçılık gibi çok amaçlı turizm potansiyeline sahiptir.
Nallıhan-Andız Yaylası : Nallıhan ilçesine 30 km. uzaklıktadır. Köylülerin hayvan otlatmak için kullandıkları yaylada altyapı yoktur. Orman idaresi tarafından yapılmış bir çeşme mevcuttur. Etrafı karaçam ormanlarıyla kaplı olan yayla, dağ ve doğa yürüyüşü ve çadırlı kamping için oldukça elverişlidir.
Kızılcahamam-Ulucak Yaylası : Kızılcahamam ilçesinin doğusunda, ilçeye 40 km. uzaklıktadır. Yayla, Haziran-Eylül aylarında hayvan otlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Altyapı yoktur. Yayla turizmine ve dağ ve doğa yürüyüşlerine uygundur.
Kızılcahamam-Başköy Yaylası : Kızılcahamam ilçesine 45 km. uzaklıktadır. Çevresi çam ormanlarıyla kaplı olan yayla haziran-ekim aylarında hayvan otlatmak amacıyla kullanılmakta olup dağ ve doğa yürüyüşlerine elverişlidir.
Kızılcahamam-Salın (Maden) Yaylası : Kızılcahamam’a 35 km. uzaklıktadır. Yaylanın çevresi çam ormanlarıyla kaplıdır. Yaylada hiçbir altyapı yoktur. Ancak su kaynakları boldur ve su çeşmelerden sağlanmaktadır. Salın Yaylası yayla turizmi ve dağ ve doğa yürüyüşü için elverişli olup, çadırlı kamping için uygun alanlar vardır.
Bisiklet Turizmi : Kirmir Çayı Vadisi, Ankara Çayı Vadisi, Eğriova ve Benli Yaylaları, Karagöl, Mogan ve Eymir Gölü çevresi bisiklet turları yapmaya elverişli alanlardır.

Elmadağ Kayak Merkezi Kış Turizmi

Elmadağ Kayak Merkezi Ankara sınırları içinde, Elmadağ'ın kuzey yamaçlarında yer almaktadır. Kent merkezine yakınlığı avantajıdır. Ankara'ya 18 km. uzaklıktadır. Şehir merkezinden kayak tesislerine ulaşım üniversite araçları ve özel araçlarla mümkündür. Kayak merkezi Elmadağ'ın kuzey yamaçlarında, 1500-1850 m. yükseklikler arasında bulunmaktadır. Pistler ağaçsızdır ve alpin çayırlarla kaplıdır.
Karasal iklimin hüküm sürdüğü merkezde kayak sezonu ocak-mart arasında olup, kar kalınlığı 30-60 cm’dir. Alanda kayak evi ile bir otel ve iki restoran bulunmaktadır. Hava Kuvvetleri’ne ait teleski tesisi, kar üstü aracı ve kafeterya hizmet vermektedir. 548 m. uzunluğunda, saatte 720 kişi kapasiteli bir adet teleski bulunmaktadır. Pist kolay ve orta zorluk derecelerindedir.

Müzeler ve Ören Yerleri
Anadolu Medeniyetleri Müzesi : Müze, Ankara Kalesi’nin güneydoğu kısmında, Atpazarı olarak bilinen semtte bulunan iki Osmanlı yapısından meydana gelmektedir. İki yapıdan birisi olan Mahmut Paşa Bedesteni’nin, Fatih dönemi baş vezirlerinden tarafından 1464-1471 tarihleri arasında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Yapının planı klasik tiptedir. Ortada 10 kubbe ile örtülü dikdörtgen planlı kapalı mekân, karşılıklı yerleştirilen üstü beşik tonozlarla örtülü 102 dükkândan meydana gelen bir arasta ile çevrilmektedir. İkinci yapı olan Kurşunlu Han, tahrir defterlerine ve sicil kayıtlarına dayanan son araştırmalara göre Fatih dönemi baş vezirlerinden Mehmet Paşa’nın Üsküdar’daki imaretine vakıf olarak yaptırılmıştır. Kitabesi yoktur. 1946 yılındaki onarımda II. Murat'a ait sikkeler ele geçirilmiştir. Bu buluntular, hanın 15. asrın ilk yarısında var olduğunu kanıtlar niteliktedir. Han, Osmanlı devri hanlarının tipik plan karakterinde olup ortada avlu ve revak sırası ile, bunları çeviren iki katlı odalardan oluşur. Zemin katta 28, birinci kata 30 oda yer alır. Hanın kuzey cephesinde 11, doğu cephesinde 9 ve giriş eyvanı içerisinde karşılıklı yerleştirilen 4 dükkân yer alır. İki yapı da 1881 yılındaki yangından sonra terk edilmiştir. Atatürk’ün telkinleriyle merkezde bir “Eti Müzesi” kurulması isteği üzerine Kültür Müdürü Hamit Zübeyir Koşay tarafından Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan’a yapılan öneri sonunda, Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından satın alınarak 1938 yılından 1968 yılına kadar süren onarımlar sonunda Ankara Arkeoloji Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, Anadolu’nun arkeolojik eserleri Paleolitik Çağ’dan başlayarak, Osmanlı dönemine kadar kronolojik bir sırayla sergilenmektedir. Bedestenin yan salonlarında kronolojik düzen içinde, Paleolitik, Neolitik, Eski Tunç, Assur Ticaret Kolonileri, Hitit, Phyrigia, Urartu dönemlerine ait, Karain, Çatalhöyük, Hacılar, Can Hasan, Beyce Sultan, Alacahöyük, Karaz, Mahmutlar, Eskiyapar, Elmalı, Kültepe, Acemhöyük, Boğazköy, Gordion, Pazarlı, Altıntepe, Adilcevaz, Patnoz kazılarından gelme çeşitli koleksiyonlar ve Yunan, Roma, Bizans dönemlerine ait örnekler; bedestenin orta salonunda, Hitit İmparatorluk (Alacahöyük) ve Geç Hitit (Malatya, Karkamış, Sakçagözü) kentlerinin giriş kapılarına ait taş kabartmalar kazıda bulundukları biçimde sergilenmektedir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 19 Nisan 1997 tarihinde İsviçre’nin Lozan kentinde 68 müze arasında birinci seçilerek “Yılın Müzesi” unvanını elde etmiştir.
Etnografya Müzesi : Etnografya, Ankara’nın Namazgâh adıyla anılan semtinde, Müslüman mezarlığı olan tepede kurulmuştur. Müze 18.7.1930 yılında halka açılmış ve 1938 yılının Kasım ayında iç avlusu geçici kabir olarak ayrılmış, Atatürk’ün naaşı, 1953 yılında Anıtkabir’e nakline değin, burada kalmıştır. Bu kısım halen Atatürk’ün anısına hürmeten sembolik bir kabir şeklinde korunmaktadır. Binanın mimarı cumhuriyet döneminin ilk mimarlarından olan Arif Hikmet Koyunoğlu’dur. Bina dikdörtgen planlı olup, tek kubbelidir. Yapının duvarları küfeki taşıyla kaplanmıştır. Alınlık kısmı mermerden ve oyma süslüdür. Dört sütunlu, üçlü bir giriş sistemi vardır. Kapıdan girilince kubbealtı holüne ve buradan da iç avlu denilen sütunlu kısma geçilir. Müzenin önünde duran bronz Atatürk heykeli 1927 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nca İtalyan heykeltıraş P. Cononica’ya yaptırılmıştır. Müzede maden eserler, dokuma giysi, silah ve ağaç işçiliği sergilenmektedir. Geleneksel Türk sanatının nadide örnekleri arasında Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenmiş halk giysileri, süs eşyaları, ayakkabı, takunya, Sivas yöresi kadın ve erkek çorapları, keseler, oyalar, çevreler, uçkurlar, peşkirler, bohçalar, yatak örtüleri, gelin kıyafetleri, damat tıraş takımları yer almaktadır. Uşak, Gördes, Bergama, Kula, Milas, Ladik, Karaman, Niğde, Kırşehir yörelerine ait dokumalar da bulunmaktadır. Ayrıca müzede Anadolu etnografya ve folkloru, sanat tarihi ile ilgili eserleri içeren bir ihtisas kütüphanesi de bulunmaktadır.
Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası) : Ankara Ulus Meydanı’nda bulunan müze Cumhuriyet Halk Fırkası binası olarak tasarlanmış ancak, I. Büyük Millet Meclisi binasının yetersiz olması ve gelişen cumhuriyet Türkiye’si meclisinin ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle binada değişiklik yapılarak II. Türkiye Millet Meclisi olarak kullanılmış, 30 Ekim 1981 yılında da Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Bina 1923 yılında Mimar Vedat Tek tarafından tasarlanmıştır. Bodrum üzerine iki katlı olan bu yapının iç bölümleri, iki kat boyunca yükselen ortadaki meclis salonunun üç kenarına dizilmiştir. Girişten sonra enine uzanan iki ucunda merdivenlerin yer aldığı geniş geçit, Selçuklu ve Osmanlı bezeme motiflerinin yer aldığı bir tavanla örtülmüştür. Benzer bir biçimde ele alınmış yerlerden birisi de büyük salondur. Yer yer localarla değerlendirilen bu salonun özellikle yıldız motiflerini içeren ahşap tavanı sonradan düzenlenen taç kapı ve bazı noktalar dışında kemerler, saçaklar, yer yer çinilerin yer aldığı bölümler ile bu dönemin mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Özgün eşyaları ile meclis toplantı salonu, Atatürk ilke ve inkılaplarının anlatıldığı odalar ilk üç cumhurbaşkanı Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar dönemlerini yansıtan belgeler, fotoğraflar ile bazı şahsi eşyalar sergilenmektedir. Toplantı salonunda ise Mustafa Kemal Atatürk’ün 15-20 Ekim 1927 tarihinde okuduğu Büyük Nutuk’tan bir bölüm, balmumu heykellerle meclis oturumu canlandırılmıştır.
Kurtuluş Savaşı Müzesi (I. TBMM Binası) : Ankara Ulus Meydanı’nda bulunan I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında I. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullanılmış, daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi ve Hukuk Mektebi olarak işlevini sürdürmüştür. 1952 yılında Maarif Vekaleti’ne devredilmiş, 23 Nisan 1961’de “Türkiye Büyük Millet Meclis Müzesi” adıyla halkın ziyaretine açılmış, Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde restorasyon ve teşhir tanzim çalışmaları yapılarak 23 Nisan 1981’de Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak yeniden açılmıştır. Binanın planı Salim Bey tarafından yapılmış, inşasına askeri mimar Hasip Bey nezaret etmiştir. Türk mimari stilinde olan iki katlı binanın duvarlarında Ankara taşı (andezit) kullanılmıştır. Meclisin, 23 Nisan 1920’de çalışmalarına bu binada başlaması kararlaştırıldığında henüz bitirilmemiş olan bina halkın katkısıyla tamamlanmıştır. Bina; koridor, Riyaset Divanı, Bakanlar Kurulu Odası, Encümen Odası (Komisyon Odası), Dinlenme Odası, Şer’iye Encümeni Odası, İdare odaları, Meclis Toplantı Salonu, Mescit, Reis Odası (Meclis Başkanı Odası), fotoğrafhane, eser depoları ve sergi salonu olarak kullanılan alt katın yer aldığı bölümlerden oluşmaktadır.
Anıtkabir: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahat yeri olarak Rasattepe’de (Anıttepe) seçilmiş ve 1 Mart 1941 tarihinde Anıtkabir’in yapımı için Serbest Proje Yarışması düzenlenmiş, yarışma için hükümet tarafından uluslararası alanda tanınmış yerli ve yabancı sanatçılarca ve Bayındırlık Bakanlığı’nca belirlenen yüksek mimarlardan oluşan tarafsız bir jüri oluşturulmuştur. Yarışmaya Türkiye, Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre, Fransa ve Çekoslovakya’dan toplam 47 adet proje katılmıştır. 18 Kasım 1943 tarihinde Prof. Emin Onat ve Doç. Orhan Arden’in projelerinin uygulanmasına karar verilmiştir. 9 Ekim 1944 tarihinde törenle temeli atılan Anıtkabir’in inşası 9 yıllık bir süre içinde dört aşamalı olarak yapılmıştır. Anıtkabir, Türk mimarlığında 1940-1950 yılları arasında II. Ulusal Mimarlık dönemi olarak adlandırılan dönemin özelliklerini taşımaktadır. Yaklaşık 750.000 m2’lik bir alanı kaplamakta olup Barış Parkı ve Anıt Bloku olarak iki kısma ayrılır
Barış Parkı: Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve yabancı ülkelerden getirilen fidanlarla oluşturulmuştur. Bugün parkta 104 ayrı türden yaklaşık 48.500 adet süs ağacı, ağaççık ve süs bitkisi bulunmaktadır.
Anıt Bloku: Üç bölümden oluşmaktadır; Aslanlı Yol Tören Meydanı  Mozole
Tandoğan Kapısı’ndan girildiğinde, Barış Parkı içinden uzanan yoldan Aslanlı Yol başındaki 26 basamaklı geniş merdivenlere ulaşılır. Merdivenin hemen başında karşılıklı olarak İstiklal ve Hürriyet kuleleri yer alır.
Anıtkabir yapı topluluğu içinde, simetrik yerleştirilmiş on adet kule vardır. Bunlar İstiklal Kulesi, Hürriyet Kulesi, Mehmetçik Kulesi, Zafer Kulesi, Barış Kulesi, 23 Nisan Kulesi, Misak-ı Milli Kulesi, İnkılap Kulesi, Cumhuriyet Kulesi, Müdafaa-i Hukuk Kulesi’dir. Zafer ve Barış kuleleri arasında II. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarı bulunmaktadır.
Anıtkabir Atatürk Müzesi : Anıtkabir Proje Yarışması şartlarına uygun olarak, Misak-ı Milli ve İnkılap kuleleri arasındaki bölüm müze olarak belirlenmiştir. 21 Haziran 1960’ta Anıtkabir Atatürk Müzesi açılmıştır. Burada Atatürk’ün kullandığı eşyalar, kendisine hediye edilen armağanlar ve giysileri teşhir edilmektedir. Müzede ayrıca Atatürk’ün madalya ve nişanları ile manevi evlatlarından A. Afet İnan, Rukiye Erkin, ve Sabiha Gökçen’in müzeye armağan ettikleri Atatürk’e ait eşyalar a sergilenmektedir.
MTA Tabiat Tarihi Müzesi : 1968 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından kurulan müze, Eskişehir yolu üzerindeki enstitü binasında bulunmaktadır. Müzede 1935 yılından bugüne kadar yapılan jeolojik çalışmalar sırasında toplanan yer bilimlerinin çeşitli evrelerine ait mineral ve taş örnekleri sergilenmektedir. Üç kattan oluşan müzenin giriş katı tümüyle paleontolojiye ayrılmıştır. Üç bine erişen fosil örnekleri, Maraş filine ait fosil iskeleti monte edilmiş halde sergilenmektedir. 193 milyon yıl önce Ankara civarında yaşamış, 1.5 m. çapında dev ammoniti ve 25 bin yıl önce Anadolu’da yaşamış insana ait ayak izleri sergilenmektedir. Mineraloji ve petrografik’e ayrılmış olan 1. katta, Anadolu’dan toplanan 2650 mineral ve taş örnekleri tanıtılmaktadır. Alt kat diaroma’ların bulunduğu kısımdır. Burada ülkemiz için tipik olan ve gittikçe nesli tükenen hayvanlar yaşam ortamlarında tanıtılmaktadır.
Resim ve Heykel Müzesi : Ankara’da Namazgâh Tepesi’nde Etnografya Müzesi yanında, Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından tasarlanan bina 1927 yılında inşa edilmiştir. Cumhuriyet dönemi Türk mimarisi örneklerindedir. 1980 yılında restore edilerek hizmete giren müzede 19. yüzyıl başından günümüze kadar Türk resim sanatı ve yaklaşık 100 yıllık geçmişi olan Türk plastik sanatının seçkin örnekleri yer almaktadır. Müzede her geçen gün zenginleşen plastik sanatlar kütüphanesinin yanı sıra amatör ve profesyonel sanatçıların çalışabileceği resim, heykel ve seramik atölyeleri vardır. Dış ülkelerle geliştirilen kültürel anlaşmalar çerçevesinde programlanan resim, heykel, seramik, baskı sanatları ve fotoğraf sergileri, periyodik sergiler üç galeride gerçekleştirilmektedir.
Roma Hamamı : Ulus Meydanı’ndan Yıldırımbeyazıt Meydanı’na uzanan Çankırı Caddesi üzerinde yer almaktadır. Yapılan kazılar sonucunda hamamın iki bölümden oluştuğu anlaşılmıştır. Palaestra dört tarafı revaklarla çevrilmiş, yaklaşık kare planlı büyük bir alandır. Kapalı kısımlar ise palaestra’ya bir bütün olarak bağlıdır ve frigidarium (soğuk kısım), tepidarium (ılık kısım) ve kalidarium (sıcak kısım) olarak adlandırılan üç ana kısımdan oluşmuştur. Ayrıca çeşitli avlular, külhan olarak adlandırılan ocaklar servis kısımları ve su depoları ile yapı anıtsal bir bütün haline getirilmiştir. Ankara’daki Roma Hamamı’nın bugün görülebilen kalıntıları alttaki ısıtma katları ile servis kısımlarıdır. Hamamda yapılan kazılar sonucunda ele geçirilen sikke ve yazıtlar ile Korinth başlıkları gibi mimari buluntulardan yapının İmparator Karakalla döneminde (211-217) inşa edildiği ve Bizanslılar döneminde de onarılarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Son yıllarda kısmen restore edilmiş olan Roma Hamamı’nın palaestrasında bugün Roma devri Ankara’sından toplanmış olan yazıtları kapsayan zengin bir koleksiyon sergilenmektedir.
Gordion ve Gordion Müzesi : İç Anadolu’nun en önemli antik kentlerinden birisi olan Gordion, Ankara’nın 96 km. güneybatısında, Polatlı’nın 21 km. batısında Yassıhöyük köyündedir. Gordion’un ilk olarak M.Ö. 3000 yılının sonlarında (Eski Tunç Çağı) iskân edildiği bilinmektedir. Antik kentin bu çağdan başlayarak Hititler, Phyrigialılar, Persler, Yunanlar ve Romalılara ait olmak üzere çeşitli yerleşme tabakalarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Efsaneye göre Gordion’u M.Ö. 9. yüzyılda başkent yapan kişi Phyrigia Kralı Gordios’tur. Gordion en parlak devrini Kral Midas’ın yönetimi altında geçirmiştir. M.Ö. 695 yılında kent, Kimmerler tarafından yakılıp yıkılarak tahrip edilmiştir. Daha sonra Lydialıların egemenliği altına giren kent, ticari ve askeri bir merkez olarak yeniden inşa edilmiştir. M.Ö. 546 yılında Perslerin, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender’in ve M.Ö. 278 yılında Galatların yönetimine giren kent, M.Ö. 189 yılında Roma ordusu tarafından tamamen terk edilmiş olarak bulunmuştur. Gordion, Roma egemenliği altında önemini kaybederek küçük bir yerleşim haline gelmiştir. Yassıhöyük köyünün doğusundaki geniş vadide tümülüsler dağınık bir şekilde bulunmaktadır. Bunlar üstleri yığma toprak tepeciklerle örtülmüş ve ağaçtan yapılmış mezarlardır. Toplam sayısı 80’in üstündedir. Gordion’daki tümülüslerin en büyüğü Kral Midas’a ait olduğu düşünülen büyük tümülüstür. Bu mezar yaklaşık 300 m’lik çapı ve 53 m’lik yüksekliği ile Anadolu’daki ikinci büyük tümülüstür. Mezar odasında bir erkek iskeleti, 9 adet tahta masa ile iki adet tahta paravan, 3 büyük kazan, çeşitli büyüklükte 166 adet bronz kap ve iskeletin baş ucunda 145 adet fibula bulunmuştur. Gordion’daki diğer tümülüslerden en önemlisi P tümülüsü olarak adlandırılan ve M.Ö. 700 yıllarında yapıldığı sanılan yığma mezardır. Yaklaşık 80 m. çapı ve 12 m. yüksekliği olan bu tümülüsün mezar odasının içinde bulunan bir çocuk iskeleti ile ağaçtan yapılmış aslan, at ve geyik gibi oyuncaklar bu tümülüsün bir çocuk mezarı olduğunu ortaya koymuştur. Bu tümülüste ayrıca 40 adet seramik kap bulunmuştur. Gordion’da yapılan kazılarda bulunan eserlerin büyük çoğunluğu Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Gordion Müzesi’nde korunmaktadır.
Augustus Tapınağı : Eski çağlardan günümüze kalmış yapıların en önemlilerinden birisi olan Augustus Tapınağı Ulus’ta Hacı Bayram Camii’nin bitişiğindedir. Augustus Tapınağı, Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırılmıştır. Tapınağın duvarlarında, İmparator Augustus tarafından, ölümünden önce vesta rahibelerine teslim edilen dört belgeden, yaşamı boyunca yaptığı işleri anlatan sonuncu belge “Index rerum gestarum” adlı belge Yunanca ve Latince yazılmış olarak yer almaktadır. Tapınak kısa yanlarında 8, uzun yanlarında ise 15 sütunu kapsayan Korinth düzenindeki bir peristasis ile çevrilmiştir. Bu sütunlarla birlikte tapınağın kapısı önünde 4, arkada 2 adet sütun yerleri bulunmaktadır. Yalnız iki yan duvarı ile kenarları işlemeli olan kapı kısmı eski hali ile ayakta durmaktadır. Kapının yüksekliği 8.4 m., genişliği 3.34 m’dir. Bu büyük ve görkemli kapıdan kutsal yapının iç bölümüne ve pronaos denilen üstü kapalı bir geçide gelinir. Augustus’un yaşamını anlatan Latince metin pronaosun iki duvarının iç yüzlerinde yer almaktadır. Yunanca yazıt ise cellanın güneybatıdaki duvarının dış yüzünde bulunmaktadır. Tapınağın öteki ucunda ise anteler arasında Korinth düzeninde iki sütunu bulunan opisthodomos yer alır. Tapınak, 5. yüzyılda Bizans döneminde çeşitli eklemeler yapılarak, pencereler açılarak kilise haline getirilmiştir. Güneydoğu duvarında görülen üç pencere bu dönemden kalmadır. 15. yüzyılın başlarında tapınağın kuzeybatı köşesine bitişik bir şekilde Hacı Bayram Camii inşa edilmiştir.
Julien Sütunu : Ulus’ta, Defterdarlık ve Valilik binası arasındaki küçük meydanda bulunmaktadır. Kare bir kaide üzerinde üst üste kurulmuş daireler şeklindeki tuğlalardan yapılmış olan 15 m. yükseklikteki sütun, Bizans dönemi Korinth başlığı ile sona ermektedir. Sütunun 362 yılında İmparator Julien’in Ankara’yı ziyareti anısına dikilmiş olduğu düşünülmektedir.
Gâvurkale : Ankara’nın 60 km. güneybatısında Haymana yakınında bulunan bir kaya kabartmasıdır. Kabartmada üç tanrı figürü tasvir edilmektedir. Kayalık bir bölgede olan Gâvurkale, Hitit döneminde yüksek ve düz bir alan elde etmek için düzenlenmiştir. Vadiye bakan kayanın yüzüne çok silik olarak görülebilen, oturan bir tanrıça ve karşısında ayakta duran iki tanrı figürü kazınmıştır. Yüzeyin 2 m. aşağısında mezar odası kalıntıları mevcuttur.
Külhöyük : Haymana ilçesi Oyaca Kasabası yakınındadır. Orta büyüklükte höyüklerden olan Külhöyük'te, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’nün başkanlığında kazı çalışmaları yapılmaktadır. Höyüğün, yaklaşık 8 km. batısında bulunan Hitit kült merkezi Gâvurkale'ye olan yakınlığı buranın önemli bir Hitit yerleşim merkezi olabileceğine işaret etmektedir. Hititlerde önemli bir mimari gelenek olan monümental potern mimarisi, aynı tarzda yapılmış bir gizli sarnıç ve Eski Tunç Çağı’nın başına tarihlenebilecek buluntular elde edilmiştir.
Alagöz Karargâh Müzesi: Alagöz Köyü, Polatlı Anıtkabir Komutanlığı'na bağlıdır. Atatürk'ün Sakarya Savaşı'nı idare ettiği çiftlik evi 10 Kasım 1968 tarihinden beri müze olarak hizmet vermektedir.
Tel: 231 79 75
Hava Müzesi: Etimesgut Pazartesi ve Salı günleri dışında her gün, 09.00-16.30 saatleri arasında ziyarete açık. Müzede, çeşitli maketler, fotoğraflar, belgeler, pilot giysileri ve uçuş ekipmanları sergileniyor.
Tel: 244 85 50-4114
Meteoroloji Müzesi: Cumartesi-Pazar günleri dışında hergün, 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık. Kurtuluş Savaşı'nda Genel Kurmay Başkanlığı olarak kullanılan yapıda, meteorolojik aletler sergilenmektedir.
Adres: Sanatoryum Cad. Kalaba
Tel: 302 24 19-22
Milli Mücadelede Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi: Pazar ve Pazartesi dışında hergün, 08.30-17.00 saatleri arasında ziyarete açık. Eski adıyla 'Direksiyon Binası' olarak anılan yapı, 1964 yılında düzenlenerek müzeye dönüştürülmüştür. Müzenin alt katında, demiryolları ile ilgili belgeler, hat açılışlarında kullanılan makaslar, değerli eşyalar, kimlik kartları, bilet ve maketler sergilenmekte; üst katında ise Atatürk'ün konuk kabul odası, çalışma ve yatak odası ile banyosu yer almaktadır.
Adres: TCDD Genel Müdürlüğü Binası, Gar
Tel: 309 05 15/4084
Pembe Köşk Müze Evi : 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve 10 Aralık günlerinde, 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Okulların yapacağı ziyaretler için randevu alınması gerekmektedir. İnönü Vakfı tarafından düzenlenerek ziyarete açılan bu eski bağ evini, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 1924 yılında almıştır. Müzede, İnönü'ye ait çeşitli eşya ve fotoğraflar yer almaktadır.
Adres: Şehit Ersan Cad. No: 14 Çankaya
Tel: 428 18 41 - 427 15 26
Topçu ve Füze Okulu Müzesi: Özel emirle ziyaret edilebiliyor. Üç bölümden oluşan müzede, değişik cins ve çapta toplar, kıyafetler, harp araç ve gereçleri sergilenmektedir.
Adres: Topçu ve Füze Okulu, Polatlı
Tel: 623 44 30/3663
: 1924 yılında 'Ankara Oteli' olarak yapılan bina, 1990 yılındaki restorasyonun ardından sanat galerisi ve demiryolları müzesi olarak hizmete açılmıştır.
Tel: 309 05 15/4094
Çengelhan Rahmi M.Koç Müzesi: Ankara'nın ilk sanayi müzesidir. Müzenin yer almakta olduğu han 1522 yılında yaptırılmıştır.Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Damat Rüstem Paşa'nın vakfına bağlı olduğu bilinen Çengelhan, Ankara'nın hanlar bölgesinde özgünlüğünü bugüne kadar koruyabilen ender yapılardandır.Han Ankara Kalesinin ana giriş kapısının karşısında, eskiden At pazarı olarak anılan mevkide, bedestenlerin yakınlarına konumlandırılmıştır. Dönemin en büyük dört hanından biri olan Çengelhan, Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un iş yaşantısına başladığı yıllarda kullandığı bir dükkana da ev sahipliği yapmıştır. 2003-2005 yılları arasında gerçekleştirilen yenileme çalışmasında han, aslına uygun olarak yeniden yapılandırılmıştır.Müze toplam 32 odada denizcilikten karayolu taşımacılığına, havacılıktan, tıbba kadar pek çok sanayi kolunun geçmişini gözler önüne seren 4000 den fazla obje ile ziyaretçilerini karşılamaktadır. Objeler büyüklükleri açısından ise küçük modellerden, buhar motorlarına ve klasik otomobillere kadar uzanan zengin bir çeşitlilik içerisindedir.
Hafta içi : 10.00 - 17.00 ( Pazartesi Günleri Hariç )
Hafta sonu : ( 1 Ekim - 31 Mart ) 10.00 - 18.00, ( 1 Nisan - 30 Eylül ) 10.00 - 19.00 arası ziyaret edilebilir.
Adres : Necatibey Mh.Depo Sk. No:1 Altındağ,
Tlf : 309 68 00
75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi : Cumartesi-Pazar ve resmi tatil günleri dışında her gün 09.00-17.00 saatleri arasında açık. 1998 yılında hizmete açılan müzede çeşitli araç ve gereçler ile kitap ve fotoğraflar yer almaktadır.
Adres: Strazburg Cad. Lale Sok. No:6 Sıhhiye
Tel: 231 28 99
A.O.Ç. Atatürk Evi Müzesi: Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri dışında 09.00-17.00 saatleri arasında açık. Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin, Atatürk Orman Çiftliği'nde inşa edilen benzeri 10 Kasım 1981'den bu yana hizmet vermektedir.
Adres: Atatürk Orman Çiftliği, Gazi Mah.
Tel: 211 01 70
Beypazarı Kültür ve Tarih Müzesi: Pazartesi dışında hergün 09.00-17.00 saatleri arasında açık. Müzede, Beypazarı ve yöresine ait etnografik eserler ile Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen eşyalar sergilenmektedir.
Adres: Cumhuriyet Mah. Yenice Sok. No:6 Beypazarı
Tel: 763 01 66
Diğer Müzeler
Şefik Bursalı Müze Evi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesi Atatürk Orman Çiftliği Atatürk Evi ve Müzesi Beypazarı Kültür ve Tarih Müzesi Çankaya Köşk Müzesi Eğitim Derneği Eğitim Müzesi  Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Müzesi  Mehmet Akif Ersoy Müzesi  ODTÜ Müzesi  T.C. Ziraat Bankası Müzesi  TRT Müzesi  100. Yıl Kız Teknik Öğretim Müzesi
 
Diğer Tarihi Yapılar

Ankara Kalesi: Ankara’ya hâkim bir tepenin üzerinde kurulmuş olan ve zaman içinde kentin simgesi haline gelen Ankara Kalesi'nin ilk yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. M.Ö. 2. yüzyılda Galatlar zamanında var olduğu bilinen kale daha sonra Romalılar döneminde onarım görmüştür. İç ve dış kale olmak üzere iki kısımdan oluşan kalenin iç surları büyük bir olasılıkla 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edilmiştir. Daha sonra Arap saldırıları sırasında çok tahrip olan kale 9. yüzyılda Bizanslılar tarafından yeniden onarılmıştır. Dış surların ne zaman eklendiği kesin olarak saptanamamıştır. Kale 1073'te Selçukluların, 1101'de Haçlıların eline geçmiştir. 1227'de yeniden Selçukluların eline geçen kale bu dönemde ve onu takip eden Osmanlılar döneminde çeşitli onarımlar görmüş, son yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarıyla sağlamlaştırılmıştır.
Geniş bir yer tutan 20 kuleli dış kaleden bugüne çok az şey kalmıştır. Dış kalede kuleler dörtgen şeklinde olup iki kapısı vardır. Bunlar batıdaki Dış Kale Kapısı ve güneydeki Hisar Kapısı’dır. Hisar Kapısı’nın üzerinde İlhanlılara ait 1330 tarihli bir yazıt bulunmaktadır. İç kale yaklaşık bir dikdörtgen şeklinde olup, kısmen Ankara taşı, kısmen de karışık malzemeden yapılmıştır. İç kale yükseklikleri 14-16 m. arasında değişen 42 kuleden oluşmaktadır. Kuleler beşgen şekildedir. İç surların kuzeybatı kısmında Selçuklular dönemine ait bir yazıt bulunmaktadır. Kalenin en yüksek yeri kuzeyde, denizden 978 m. yükseklikteki Akkale’dir. Bugün kale içinde Osmanlı Ankara’sının 17. yüzyıldan itibaren ayakta kalmış birçok Ankara evi ve Alaaddin Camii bulunmaktadır.

Kalecik Kalesi
: Kalecik Kalesi, Çankırı'ya giden yol üzerinde Ankara'dan 78 km. uzaklıktadır. Bizans devrine tarihlenen kale, modern kasabaya hâkim olan simetrik koni biçimli bir tepenin üzerine kurulmuştur. Güneybatısındaki dağlara bir sırtla bağlanır ve Kızılırmak’a doğru uzanan ovada tek başına yükselmektedir.
Akköprü: Varlık Mahallesi önünde ve Ankara Çayı üzerinde olup, Ankara'nın en eski köprüsüdür. 1222 yılında Selçuklu Hükümdarı I.Alaaddin Keykubat tarafından Ankara Valisi Kızılbey zamanında yaptırılmıştır. Bugün sağlam bir durumda bulunmakla beraber dar bir köprü oluşu ve bugünkü kullanılan geniş yolun dışında kalışı nedeniyle işlerliğini yitirmiştir. O zamanlarda Batı Anadolu'yu Ankara'ya bağlayan yolun üzerinde idi. Eskiden Ankara'dan askere ve hacca gidenler bu köprünün başında ayrılık ağıtları söylenerek uğurlanırdı. Kesme bazalt tasından yapılmıştır. Yedi adet sivri kemerden meydana gelmiştir. Batı yönünde biri silik iki yazıt yer almaktadır.
Suluhan : Hacı Doğan Mahallesi’nde, Suluhan Sokağı’ndadır. 1685 yılında Şeyhülislam Mehmet Emin Bey tarafından Zincirli Camii’ne vakıf olarak yaptırıldığı sanılmaktadır. İki kısımdan oluşan Suluhan'ın birinci kısmı kareye yakın dikdörtgen planlı, ortası avlulu ve iki katlıdır. Bu bölümde sadece doğu ve güney cephedeki dükkânların pek azı günümüze gelmiş, batı ve kuzey cephelerdeki binalar tamamen yıkılmış, sadece dış duvarları kalmıştır. Kalıntılardan hanın iç avlusunun dört kenarda ayaklar üzerinde sivri kemerli revaklarla çevrilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Revaklar arkasında odalar sıralanmaktadır. Güney uçta yer alan ikinci kısım tek katlıdır ve daha dardır. Tamamı toprak altında kalan ikinci kısmın ahırlar ve depolara ayrıldığı tahmin edilmektedir. Her iki kısımda da duvarlar moloz taştan yapılmıştır. Hanın batı kenarında üç bölümlük küçük bir arasta bulunmakta olup, her bölüm kalın beşik tonozlarla örtülmekte ve yanlarda küçük dükkânlar yer almaktadır.
Çengel Han : Kale altında ve Atpazarı Meydanı Sefa Sokak’ta bulunmaktadır. Kitabesinden 1522 tarihinde yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Zağfiran (Safran) Hanı : Atpazarı’ndadır ve Hacı İbrahim Bin Hacı Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Vakfiyesi 1512 tarihinde düzenlendiği için, bu tarihlerde yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Hanın yarısı mülk, yarısı vakfa aittir. İçinde bir mescit yer almaktadır.
Eski Hamam : Eski Hamam, Gazi Lisesi’nin tam karşısında yer almaktadır. Oldukça harap durumda olan hamamın soyunmalığı tamamen yıkılmış olmasına mukabil soğukluk ve sıcaklık, külhan dahil olmak üzere ayakta durmaktadır. Eserin mimari yapısı ve tekniği itibariyle 15. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. Restore edilmektedir.
Karacabey Hamamı : Karacabey Hamamı Talat Paşa Bulvarı üzerinde olup, 1444 tarihinde yapılmıştır. Çifte hamam şeklindeki yapı batı kısmında birbirine bitişik soyunmalıkları, doğu kısmında ise batıdakilere göre daha değişik inşa tarzı gösteren sıcaklık ve halvetleriyle birlikte bütünü kareye yakın büyük bir dikdörtgen meydana getirmektedir.
Roma Hamamı: Ulus-Dışkapı hattında, Çankırı caddesi üzerinde bulunan kalıntılar, Roma İmparatoru Caracalla dönemine tarihlenmektedir. Sağlık tanrısı Asklepion adına yaptırılmıştır.
Güvenlik Anıtı : Kızılay'da Güvenpark içerisindedir. 1935 yılında Ankara taşından yapılmıştır. Türk Ulusunun polis ve jandarmaya bir armağanı olduğundan dolayı Emniyet Anıtı da denilmektedir. Anıtın Kızılay'a bakan yönünde; güveni temsil eden bir sopayı eline alan kuvvetli genç erkek heykelleri yer almıştır. Bu heykellerin altında Atatürk'ün söylediği "Türk, Öğün, Çalış, Güven" sözleri tunç harflerle yazılıdır. Bu yazının sağında Türk Polisinin, solunda Türk Jandarmasının halka olan yardımlarını sembolize eden çeşitli kabartmalar bulunmaktadır. Anıtın Bakanlıklara bakan yönünde ise; Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda ve inkılap hareketlerinde beraber bulunduğu arkadaşları belirtilmektedir. Heykellerin altında anıtın yapılış tarihi olan 1935 yılı romen rakamlarıyla yazılıdır. Sağ tarafta insan zekasını, sol tarafta ise çitçinin tarım çalışmalarını belirten kabartmalar yer almıştır.
Mimar Sinan Anıtı : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin önündedir. 4.30 m. yüksekliğindeki mermer heykelde Mimar Sinan kendine özgü giysisiyle ayaktacanlandırılmıştır.
Mithat Paşa Anıtı : Ulus'ta Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü binasının yanındaki Mithat Paşa heykeli, 1966 yılında banka tarafından heykeltıraş Prof. Hüseyin Anka'ya yaptırılmıştır, 1863'te Ziraat Bankası’nı kuran Sadrazam Mithat Paşa'nın koltukta oturur biçimdeki heykelinin solunda üç başak ve çark, sağında terazi figürleri vardır.

Ulus Cumhuriyet Anıtı
: Ulus Meydanı'ndaki bu anıt, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının anısına 1927 yılında Avusturyalı heykeltıraş Krippel'e yaptırılmıştır. Atatürk'ün atlı heykelinin altındaki yüksek ve üçgen kaide Ankara taşındandır. Kaidenin üzerindeki kabartmalarda Atatürk ve askerlerini Başkumandanlık Meydan Savaşı'nda tasvir eden figürlerden başka, Türk kadınını, Türk askerini ve genç Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen figürler bulunmaktadır.
Zafer Anıtı : Yenişehir'de Atatürk Bulvarı üzerindeki bu anıt, 1927 yılında İtalyan heykeltıraş Pietro Cannonica'ya yaptırılmıştır. Atatürk'ün ayakta ve kılıcına dayanmış halde üniformalı, tunçtan yapılmış bir heykelidir. Tabanında kabartma halinde zafer çelenkleri yer almıştır.
Ankara Kale İçi Evleri : Kale içinde çoğu iki katlı olan Ankara evlerinin alt kat avlusunda uşakların, aşçıların, kâhyaların odaları, kiminde de bir ahır bulunur. Birinci katta ev sahibinin oturduğu odalar vardır. Genellikle evin dışında ve bir yanı açık merdivenden, "sergâh ya da sergâh" denilen sütunlu, dört bir yanı açık, üstü kapalı bir taraçaya çıkılır. Üst kattaki odalar, kimi evlerde bir sofanın, kimilerinde de sergâhın bir yanında yer alır. Konuk, toplantı ve yatak odaları ikinci katta bulunur. Kimi odalarda kadınların toplantıları izleyebilmeleri için kafesler vardır.
Yerler kare biçiminde tuğlalarla döşelidir. Tavanlar çubuklarla kare kafeslere bölünmüştür. Tavan ortasında bol süslemeli göbekler vardır. Cephede çıkıntı oluşturan alçı kabartmalarla süslü mihrap biçiminde ocakların yanlarında küçük gözler bulunur. Bunlara "tembel deliği" denilmektedir. Odalar, sokağa sergâh ve pencerelerle açılır. Kimi evlerde pencerelerin önünde panjur ve kafesler vardır. Süsleme olarak tavanlarda, tavan göbeklerinde, kapılarda ve evlerin öbür bölümlerinde geometrik süslemeler, rumi ve hatai desenlere kadar her türlü süsleme vardır. Günümüzde bazı evler turistik amaçlı olarak kullanılmaktadır.


Beypazarı Evleri : Ankara'nın 100 km. batısında yer alan Beypazarı’nın dik yamaçlar ve vadilere kurulmuş olan eski kesimi, çarşı ve geleneksel konutlardan oluşan karakteristik dokusuyla ve doğal peyzaj özellikleriyle tarihi ve görsel karakteri zengin olan bir yerleşimdir. 100 yıllık geçmişi olan bu evler, Osmanlı ve geleneksel Türk evlerinin tipik özelliklerini taşımaktadır.
Konut mimarisi açısından ana tip, cumbalı veya üstünde kuşkana olarak adlandırılan bir çatı katı olan iki veya üç katlı yapılardır. Evlerin temel duvarları taştan, geri kalan kısımları ahşaptan yapılmış ve dıştan sıvanmış olup üstleri çinko kaplı veya kiremitli çatıyla örtülüdür. Dış yapıda, bu ana tipin çeşitlemesi olarak balkon biçiminde çıkma veya kuşkanalar, ahşap kafesli pencereler görülür. İç yapıda zemin katı taşlık ve buna bağlı ahır, samanlık, kiler, hizmetkar bölümü gibi mekânlardan oluşur. Üst katlar asıl yaşama katlarıdır. Dikdörtgen veya kare planlı sofa etrafında odalar dışında mutfak, banyo gibi mekânlar oluşturulmuştur. Bütün mekânların üstü ahşap tavanla örtülüdür.

Ayaş Evleri : Vadi tabanındaki çarşı alanının çevresinde ve kuzeyde vadi yamaçlarında organik bir dokuda yoğunlaşan Ayaş Evleri’nden 37'si, tescil edilmiş ve korunmaya alınmıştır.
Mimari özellikleri açısından Osmanlı ve geleneksel Türk evlerinin tipik özelliklerini taşıyan tarihi Ayaş Evleri genellikle iki katlıdır. Yarı kâgir, yarı ahşap olan evlerin zemin katında ahır, kiler ve büyük evlerde hizmetkar odası gibi mekânlar bulunur. Asıl yaşama alanı olan üst katlarda sofa etrafına konumlanan iki veya üç odanın yanı sıra mutfak ve tuvalet-banyo gibi servis mekânları bulunmaktadır. Bütün mekânların üstü ahşap tavanla örtülüdür. Dış yapıda, balkon biçiminde çeşitli türde çıkmalar ve ahşap kafesli pencereler görülür.
Güdül Evleri : Ankara'nın kuzeybatısında, kente 89 km. uzaklıkta eski bir yerleşim olan Güdül ilçesinin kent merkezinde bugüne kadar ayakta kalan tarihi evlerin bulunduğu bölge kentsel SİT alanı ilan edilmiştir. Osmanlı ve geleneksel Türk evlerinin tipik özelliklerini taşımaktadır.

Camiler
Ağaç Ayak Camii : Kitabesi olmayan caminin 1705 tarihli olduğu tahmin edilmektedir. Minaresi ahşap ve kısadır. Mahfili aşı boyalı nakışlarla, tavana kadar yükselen mihrabı kabartma geometrik motiflerle, ahşap minberi ise geometrik geçmeler ve renkli nakışlarla süslüdür. Tavanı işlemeli ahşap olan caminin çatısı kiremitle örtülüdür. Cami, ahşap minberi ve mihrabı ile Geç Devir Ankara eserleri için tipik bir yapıdır.
Ahi Elvan Camii : Samanpazarı Ahi Arap Mahallesi’nde bulunan ve çok sade bir dış görünüşe sahip olan cami, 1832 yılında Ahi Elvan Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. 1413 yılında onarım gören caminin minaresi ve minberi 1423 yılında yapılmıştır. Dört köşeli bazilikal plana sahip caminin duvarlarının alt bölümü taş, üst bölümü kerpiç, iç konstrüksiyonu ahşaptır. Ahşap tavanı 12 mermer başlıklı ağaç sütun üzerine oturmuştur. Kuzeyde ahşap olarak birinci sütun sırasına kadar uzanan bir alt kat ve ikinci sütun sırasına kadar uzanan bir üst kat mahfili vardır. Beş köşeli motiflerle süslü minberi, Selçuklu üslubu ahşap işçiliğinin güzel bir örneğidir. Caminin kuzeybatısında duvara bitişik olarak yükselen tek şerefeli minarenin kare kaidesi taş, silindirik gövdesi tuğladır.
Ahi Yakup Camii : İsmetpaşa Mahallesi’nde, eğimli bir arazide bulunan cami 1391'de Ahi Yakup tarafından yaptırılmıştır. Camiye doğu cephesinden 11 basamaklı merdivenle çıkılır. Taş temel üzerine kerpiçten yapılmış, kiremit çatılı sade bir yapıdır. 14. yüzyıl Ankara camileri için tipik olan mihrabı ile dikkat çeken cami yenilenerek kısmen karakterini kaybetmiştir.

Alaaddin Camii
: Ankara Kalesi içinde yer alan cami 1178 tarihlidir. 1361 ve 1434 yıllarında onarım görmüştür. Duvarları kesme ve moloz taştan yapılmış, üzeri sıvalı, kiremit çatılı bir yapıdır. Ankara'nın en eski camilerinden biri olan Alaaddin Camii'nin kıble duvarı iç kalenin zindan kapısına bitişiktir. Giriş kapısı üzerinde üç yazıt bulunmaktadır. Kuzeybatı köşesinde tek şerefeli minaresi yükselir. Alaaddin Camii, özellikle 1178 tarihi taşıyan minberi, son cemaatte bulunan antik sütun başlıkları, kapı üzerindeki tamir yazıtları ile önem kazanan bir eserdir. 18. ve 19. yüzyıllarda yenilenen cami tarihi karakterini kaybetmiştir.
Aslanhane (Ahi Şerafettin) Camii : Samanpazan Aslanhane Mahallesi’nde bulunan caminin dış görünüşü çok sadedir. İlk yapılışı 13. yüzyılın başına, tamiri ise 1289-1290'a rastlar. Planı uzunlamasına beş sahınlı bazilikal tiptedir. Roma ve Bizans’ın eski yapılarından toplanan taşlarla yapılmıştır ve bugün üzeri sivri kurşun kaplama çatıyla örtülmüştür. Kıyılan işlemeli üç kapısı kuzey, batı ve doğu yönündedir. Caminin kuzeydoğu duvarına bitişik olan tek şerefeli minare, taş kare kaideli ve silindirik tuğla gövdelidir. 12 pencere ile aydınlanan caminin içinde, altışardan dört sıra olarak dizili 24 çam sütundan on altısı çatıyı, sekizi kadınlar mahfilini taşır. Tavanı ağaç oymalıdır. Tavana kadar yükselen çinilerle süslü mihrabı, Selçuklu dönemi mihraplarının en güzel örneklerinden biridir. Caminin doğusunda bulunan türbe duvarına gömülü antik aslan heykelinden dolayı Aslanhane Camii olarak anılır.
Cenab-ı Ahmet Camii : İç Cebeci Ulucanlar'da bulunan kesme taş duvarlı ve kubbeleri kurşun kaplı olan cami klasik Osmanlı yapılarındandır. 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ankara beylerbeyliği yapmış olan Cenab-ı Ahmet Paşa tarafından yaptırılan caminin planı, kare mekân üzerinde tek kubbeli ve son cemaatlidir. Son cemaat yeri dört mermer sütunlu, üç büyük sivri kemerli ve üç kubbelidir. 12'şerden 3 sıra olarak açılan 36 pencerenin çevresi renkli kalem işleriyle süslüdür. Minberi ve mihrabı sade olup, beyaz mermerdendir. 1802, 1887 ve 1940 yıllarında onarım görmüştür.

Hacı Bayram Camii
: Ulus'ta Augustus Tapınağı'nın bitişiğinde yer alan cami, 1427-1428 yıllarında Hacı Bayram Veli tarafından yaptırılmıştır. Doğu duvarı Augustus Tapınağı’na, güney duvarı Hacı Bayram Türbesi’ne dayanır.
Selçuklu mimarisi stilinde inşa edilmiş olan cami Mimar Sinan tarafından onarılmıştır. Uzunlamasına dikdörtgen planlı, taş kaideli, tuğla duvarlı, kiremit çatılı bir yapıdır. Türbenin güneydoğu duvarında yükselen iki şerefeli minaresi kare planlı, taş kaideli ve silindirik tuğla gövdelidir. Alt pencereler dışta sivri kemerli nişlerle kuşatılmıştır. Üst pencereler sivri tuğla kemerlidir. Ahşap mihrabı 17. yüzyıl sonunda ünlü Nakkaş Mustafa tarafından işlenmiş olan cami daha sonra Kütahya çinileri ile süslenmiştir. Sanat değeri yönünden ilgi çekici olan bu cami halen Ankara'nın en önemli camilerinden birisidir.
Karacabey Camii : Hamamönü’nde bulunan cami türbesi, çeşmesi ve çifte hamamıyla birlikte külliye oluşturmaktadır. 15. yüzyılda Karacabey tarafından inşa ettirilen cami eyvanlı plan tipinin Ankara'daki tek örneğini göstermektedir. Beş kubbeyle örtülü olan cami, taş ve tuğla karışımı malzemeden yapılmış olup, minaresi kuzeybatıdadır. Minaresi sırlı tuğla ve çini işçiliği ile önemli bir örnektir. Caminin yanında Karacabey'in türbesi bulunmaktadır.

Çiçekçioğlu Camii
: Alparslan Mahallesi’nde Göztepe Sokağı’nda bulunan Çiçekçioğlu Camii kerpiç duvarlı, ahşap hatıllı, taş kaideli, kiremit çatılı bir yapıdır. Cami tavan sistemi, pencere üstü yazıları, mihrabı ile 17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıl başı Ankara camilerinin güzel bir örneğidir.
Tacettin Camii : Hamamönü Sümer Mahallesi Taçlı Sokak’ta, Karacabey İmareti yakınında bulunan cami, aynı adı taşıyan türbeye bitişik, kesme taş duvarlı, kiremit çatılıdır. Planı uzunlamasına dikdörtgen ve son cemaatlidir. Türbe batısında yer alır. Kuzeybatısında yükselen kare kaideli, silindirik gövdeli minaresi taştandır. 1901-1902’de Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştır.
Kocatepe Camii : 16. yüzyıl estetiği ile 20. yüzyıl teknolojisinin bütünleşmesinden oluşan cami, dört minaresiyle Selimiye'yi, merkezi kubbe ve yarım kubbeleriyle Sultanahmet'i andırır. 64x67 m. (4288 m²) ölçüsündeki asıl cami (harem) kısmı, 48.5 m. yüksekliğinde 25.5 m. çapında bir ana kubbe ile örtülüdür. Ana kubbe etrafında dört yarım kubbe yer alır. Bu yarım kubbeler 12 kubbe ile genişletilmiştir. Kubbeler geleneksel tarzda kurşunla kaplanmıştır. Asıl cami kısmına, kündekâri (ahşap geçmeli) tarzda yapılmış bir ana ve dört yan kapıdan girilir. Caminin kuzey kısmında, ana giriş kapısı önünde yer alan ve 2400 m² alanı kaplayan revaklı avluyu, bir mermer şadırvan süsler. Revaklar 14 m. yüksekliğinde 26 kubbe ile örtülüdür. 10 m. yüksekliğindeki mihrap, beyaz mermerden imal edilmiştir. 8.70 m. yüksekliğindeki minber, özel süslemelerle işlenmiş mermerden yapılmıştır.
İç tezyinatta klasik Osmanlı mimarisi örnek alınmış, malzeme olarak; çini, mermer, sarı maden ve özel boyalar kullanılmıştır. Ana kubbe ve aslan göğsü yazıları pirinçten yazılmıştır. Caminin iç süslemeleri arasında ayrı bir yeri olan vitraylar, özel camdan imal edilmiş olup, klasik Osmanlı tarzı ile modern tarz arasında bir geçiş teşkil ederler. Projesi Hüsrev Tayla ve Fatih Uluengin'e aittir.


Sarıkadı (Mimarzade) Camii: Hamamönü Meydan Mahallesi Sarıkadı Sokak No:36'dadır. 18.yy sonlarına aittir. Cami, taş temelli, ahşap hatıllı, kerpiç duvarlı, kiremit çatılı bir yapıdır. Kadınlar mahfilindeki sülüs yazı, mihrabı, tavan sistemi, pencereleri ile 18. yy karakterinde bir yapıdır. Rokoko etkisi, üst pencerelerin alçı şebekesinde ve muezzin mahveli altındaki göbekte görülmektedir.
Zincirli Camii : Ulus’ta Anafartalar Caddesi’nde bulunan cami, taş kaideli, tuğla gövdeli, üzeri kiremit çatılı bir yapıdır. İlk yapılışının 17. yüzyıl ortaları veya sonu olduğu tahmin edilmektedir. Kuzeyde tek kapı ile girilen harem tek sahınlıdır. Cami içinde asılı bir levhadan 1879-1880’de tamir edildiği öğrenilmiştir. Burada “Şeyhülislam Ankaralı Mehmet Emin Efendi’nin mamuresini 1789-1880’de Ankara Valisi Hurşit Paşa tamir ettirdi” denilmektedir. Caminin kasetleme işçiliği ile yapılmış ahşap tavanı, minberi, mihrabı ve cephe düzeni Ankara’nın 17. yüzyıl sonu 18. yüzyıl başı camileri ile birlik göstermektedir.
Ankara’daki Diğer Camiler : Abdulhari Camii  Ağaçoğlu Camii  Balaban Camii  Çeşme Camii  Hacı Musa Camii  Hacı İlyas Camii  Hacı İvaz Camii  Hamidiye Camii  Hatuniye Camii  İki Şerefeli Cami  Leblebicioğlu Camii  Maltepe Camii  Molla Büyük Camii  Şeyh İzzeddin Camii  Yeğen Bey Camii  Yeni Cami  Yeşil Ahi Camii

Korunan Alanlar (Milli Parklar ve Tabiat Parkları) Soğuksu Milli Parkı  Tel: 736 11 15
Konumu ve Önemi: 1959 yılında tesis edilmiş bulunan Soğuksu Milli Parkı, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi mülkî hudutları içerisinde 1050 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Ankara'ya 80 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır.
Turistik bakımdan büyük bir önem taşıyan, Kızılcahamamı çevreleyen ormanların flora yönünden step ile orman zonu arasında bir geçit teşkil etmesi sebebiyle biyolojik bakımdan ayrı bir özellik taşımaktadır. Bu sebeple mevcut ormanların korunması ve imarı amacıyla ve Ankara'ya çok yakın bir mesafede bulunmasından dolayı Milli park olarak tefrik edilip değerlendirilmiştir.
Milli Park; Bilimsel ve estetik bakımdan, Milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını ifade ettiğine göre; Soğuksu Milli Parkı'nın ayrılış sebepleri daha iyi anlaşılmaktadır.
Tabii Özellikleri: Soğuksu Milli Parkı, en yakın köye yedi kilometre uzaklıktadır. Bölge ormanlarının bulunduğu saha volkanik arazi parçasıdır. Bu bakımdan, bu tip arazilere özgü vasıflardan olmak üzere civarında sıcak ve soğuk su kaynakları bulunmakta olup, bunlar kaplıca olarak da değerlendirilmektedir. Soğuksu Milli Parkın'da yükseklik 1000-1800 metre arasında değişmektedir. En yüksek tepesi 1789 metre rakımlı Arhul Tepesidir.
İklim: Soğuksu Milli Parkında yıllık ortalama sıcaklık 11.9°C, en yüksek sıcaklık 35.6°C, ve en düşük sıcaklık ise 14.6°C civarındadır. Ortalama yağış miktarı 350.3 mm., yıl içinde yağmurlu gün sayısı 209, kapalı gün sayısı 81 'dir.
Bitki Örtüsü: Seri ormanları genellikle koru ormanı görünümündedir. Parkta mevcut orman ağaçları sarıçam, karaçam, köknar, meşe olup, bunların ormandaki karışım oranları; Sarıçam %65, Karaçam %24, Köknar %6, Meşe %5'tir.
Milli Park flora yönünden de oldukça zengindir. Çeşitli çayır otları ve çiçekleri mevcut olup, ayrıca yabani çilek, yabani gül, ağaççıklar da vardır. Milli Parkın 800 hektarı ormanlık saha, 250 hektarı içe açıklık sahadır. Açık sahalar sarıçam ve karaçam fidanları ile ağaçlandırılmıştır. Milli Park sahasının 1/3'ü kullanma ve 2/3'ü ise koruma sahası olarak tefrik edilmiştir.
Hayvan Topluluğu: Milli Park sahasında yaban domuzu, ayı, tilki, çakal, sincap ve tavşan gibi hayvanlar ve otuzbeşin üzerinde kuş çeşidi bulunmaktadır.
Sosyal Durum: Soğuksu Milli Parkı'na giriş ücretlidir. Kullanma sahasında; 8000 ziyaretçinin ihtiyacını karşılayacak piknik masası, piknik ocağı, çöp bidonu, çeşmeler, tuvaletler ve yağmur sığmakları mevcut bulunmaktadır. Bu tesislere ayrıca her yıl yenileri ilâve edilmektedir. Yılda ortalama 500.000 kişinin ziyaret ettiği Soğuksu Milli Parkı ziyaretçilerinin çoğunu, ilkbahar ve sonbaharda Ankara'dan hafta sonu geçirmek üzere gelenler teşkil etmektedir.
Milli Park dahilinde bir adet idare binası, bir adet sekiz yataklı misafirhane, iki adet gazino, bir adet memba suyu işletmesi, bir adet büfe, 500 kişilik açık hava tiyatrosu ve 80 yatak kapasiteli her türlü konforu haiz bir turistik otel mevcuttur. Koruma yönünden bir adet polis karakolu vardır.
Ayrıca Milli Park haricinde parka bağlı pırnak, keklik ve çil üretme istasyonu bulunmaktadır. Üretme istasyonunda kınalı keklik, çim keklik, şahin, sülün, bıldırcın ve güvercin bulunmaktadır.
Park içinde 16 kilometrelik çevre yolu mevcut olup, park sahası bu yolla tamamen gezilebilecek durumdadır. Ayrıca piknik alanlarına giden yollar da vardır.
Soğuksu Milli Parkında çadır kurulabileceği gibi, karavanlı kamp yapmak da mümkündür. Park sahasında dağ turizmine meraklı olanlar için de imkan mevcuttur. Parkın her köşesinde manzara çok çeşitli ve günün her saatinde değişik güzelliktedir

ANKARA'NIN DOĞAL SEMBOLLERİ

Ankara Kedisi

Ankara Kedisi dünyanın en sevilen saf kan kedi ırkları arasında yer almaktadır. Nesiller boyu "Ankara" her zaman uzun tüylü kediyi nitelendirmek için kullanılan bir terim olmasına rağmen tek saf kan Ankara, ataları Türkiye'den çıkmış olan Türk Ankarası'dır. Ankara kedisi Türkiye'de üretilmiş doğal ve saf bir kedi ırkıdır. Ankara kedisi ülkesinin ulusal hazinelerinden biri sayılmaktadır. Ankara Kedisi dünyanın dikkatini ilk kez Haçlı Savaşları sırasında çekti. 1620-1625 yıllarında Fabri de Peiresc adındaki bir Fransız bilim adamı ülkesine eski Ankara'dan bir kaç saf beyaz kediyle dönmüştü.
Ürettiği yavrular Fransız soyluları arasında dikkatle dağıtıldı. İlk yavrulardan biri Fransız devlet adamı Cardiani de Richekieu'ya verildi. 18.yy da XV. Louis gibi XVI. Louis veMarie Antoinette de bu asil kedilerin hayranları arasına girdi. Bu dönemde yapılmış pek çok yağlı boya tablo Ankara Kedilerini çeşitli renklerde resmetmektedir. 19.yy'da pek çok Ankara Kedisi Fransa'dan Amerika'ya İhraç edilmiştir.
1962'de birçok Amerikan askeri personeli, Ankara Hayvanat Bahçesi'nde 45 yıllık bir üretim programının ürünü olan Ankara Kedilerini gördüler. Bir kaç çift alınarak Amerika'ya götürerek ırka ilginin yeniden doğmasını sağladılar. Bu ipeksi orta uzunlukta kürkü olan ince uzun yapılı kediler safkan kedi güzelliği ve zevkini çıkaran tüm ülkelerde sevilip ilgiyle üretilmeye devam etmektedir.

Ankara Keçisi

Birçok ülkede mohair diye adlandırılan tiftik, bilindiği gibi bütün dünyaya yurdumuzdan yayılan Ankara Keçisinin ürünüdür. Bu nedenle Tiftik Keçisi, dünya literatüründe Ankara Keçisi (The Angora Goat) olarak tanınır.
Ankara Keçisini 13. yüzyılda Hazer Denizinin doğusundan, Anadoluya Türkler getirmişlerdir. Ankara Keçisi, Orta Anadolu'nun kurak iklim ve toprağı ile iyi bir şekilde bağdaşarak o zamandan beri bu bölgede gelişmiş, Orta Anadolu'ya özgü ve seçkin bir gelir hayvanı olma özelliğini bugüne kadar sürdürmüştür.
1939 yılına kadar sadece Orta Anadolu'da, özellikle Ankara ve çevre İllerde ekonomik bir değer olan Ankara keçisi, buradan değişik tarihlerde dış ülkelere götürülmüş ve gittiği yerlerde esas ismini koru¬muştur. Halen bütün dünyada Ankara Keçisi olarak tanımlanmakta ve bu sayede Ankara'nın dolayısıyla Türkiye'nin ismini tüm dünyaya duyurmuş bulunmaktadır.
Ankara Keçisi Ankara'nın bütün ilçelerinde yetiştirilmekle beraber, en çok ürün alman ilçeler Ayaş, Beypazarı, güdül ve Nallıhan'dır.
Ankara Keçisi'nin yünü olan tiftik, hayvansal kaynaklı elyafın "special kıl elyafı" bölümünde yer almaktadır. Gerek üretimin fazlalığı, gerekse sahip olduğu bazı özelliklere nedeniyle tiftik, bu gurupta incelenen kaşmir, alpaka, deve tüyü, keçi kılı vb. gibi hayvansal elyafın başında yer alır. Bugün dokuma sanayiinde yapağıdan sonra en çok kullanılan ve aranılan bir elyaf olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bir tekstil elyafı olmakla birlikte, genelde dokuma sanayiinde saf olarak kullanılmaz. Pamuk, yün, tabii ve akrilik gibi suni elyaflarla değişik oranlarda karıştırılarak kullanılır. En büyük tüketimi tekstil sanayi indedir. Kumaşlarda, lüks battaniyelerde, halıcılıkta, trikotaj endüstrisinde, peruk ve oyuncak sanayiinde ve paraşüt ipi yapımında kullanılmaktadır.
Tiftik Keçisi Anadolu'ya geldiğinden itibaren Ankara ve çevresinde yavaş yavaş sof üretimi görülmektedir. Tiftik Keçisinin tüyleri İşlenerek iplik haline getirilir ve bu İplikten Türk Kumaşları arasında ayrı bir özelliği olan "Ankara Sofu" üretilirdi. Renk çeşitleri, dokunuşlarındaki ustalıklar, desen incelikleri dikkat çekmekteydi. Yerli ve yabancı Tüccarlar tarafından önemli bir pazar oluşturmaktaydı.

Ankara Tavşanı

Dünyada Avustralya'dan Fransa'ya kadar birçok ülkede yetiştirilen ve sayıları milyonlarla ifade edilen Ankara Tavşanı, anayurdundaki birkaç çiftlikte bine yakın bulunuyor.
Ankara Tavşanı tarihi belgelere göre 1723 yılında Anadolu'da tamamen yok olmuştur. Almanya'da yaşayan gurbetçi bir vatandaş tarafından yeniden anayurduna getirilen Ankara Tavşanı kayseri'de bir çiftlikte yetiştirilmeye başlanmıştır. Ankara'da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na ait bir enstitüde de yetiştirilen Ankara Tavşanının sayısı sadece 500-1000 arasındadır. Tesadüfen bulunulan bu ırkı anayurdunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.
Çok değerli olan Ankara Tavşanı anayurduna kolay uyum sağlamıştır.
Ankara Tavşanı, bir batında 4 ile 14 arasında yavru doğurur. 40 santimetreye kadar ulaşan yünü iki-üç aylıkken kırkılmaya başlar ve her hayvan yılda ortalama 1 kilo yün verir. Hafif ve yüksek ısı tutan, özellikle angora kazak üretimi ve elektromanyetik etkisi nedeniyle romatizma hastalan için üretilen giyeceklerde kullanılan Ankara Tavşanının yünü altın değerindedir.
Ankara Tavşanından elde edilen Angora yünü, koyun yününe göre sekiz kat fazla ısı vermekte ve alerjiye de yol açmamaktadır. Ankara Tavşanının yününden yapılan korse, dizlik, iç çamaşırı, fizik tedavi ve nevraljide kullanılan termal giysilerin, dolaşım bozukluğu ve romatizma başta olmak üzere bir çok hastalığa iyi gelmektedir.
Ankara, ayrıca Ankara Çiğdemi, Armudu, Ankara Balı ve Kalecik Karası adıyla bilinen üzümüyle de ünlüdür.
AYAŞ DUT FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi : Ayaş -Temmuz 
Düzenleyen Kuruluş : Ayaş Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 712 26 00 
Faks : 712 21 20
ANKARA KEÇİSİ FESTİVALİ - GÜDÜL
Tarihi : Nisan - Mayıs
BEYPAZARI HAVUÇ FESTİVALİ
Tarihi : Ekim
SİNCAN LALE VE KÜLTÜR MERKEZİ
Tarihi : Mayıs
HAYMANA ULUSLARARASI KAPLICA FESTİVALİ VE KÜLTÜR ŞENLİKLERİ
Tarihi :
Haziran
HIRKATEPE KÖYÜ GAZİ GÜNDÜZALP'İ  ANMA VE HACET ŞÖLENİ
Tarihi : Haziran
ÇAMLIDERE ALUÇDAĞI FESTİVALİ
Tarihi : Temmuz
GÜDÜL ÜZÜM FESTİVALİ
Tarihi : Ekim
KIZILCAHAMAM SOĞUKSU FESTİVALİ
Tarihi : Ağustos
ÇELTİKÇİ BELEDİYESİ PİRİNÇ FESTİVALİ, KIZILCAHAMAM
Tarihi : Eylül
KARAPÜRÇEK YAĞLI GÜREŞ VE MÜZİK ETKİNLİKLERİ
Tarihi : Eylül
YENİKENT KAVUN FESTİVALİ VE KÜLTÜR ŞENLİKLERİ
Tarihi : Eylül
ELMADAĞ BAYRAM ARACI KÜLTÜR ŞENLİĞİ
Tarihi : Eylül
POLATLI SAKARYA ZAFERİ'Nİ KUTLAMA ŞENLİKLERİ
Tarihi :
Eylül
GÜDÜL KİRAZ FESTİVALİ
Tarihi : Haziran
ŞEREFLİKOÇHİSAR TUZ FESTİVALİ
Tarihi : Ağustos
NALLIHAN TABDUK EMRE'Yİ ANMA TÖRENİ 
Tarihi : Ağustos
KUTLUDÜĞÜN GÖZLEME, AYRAN KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ
Tarihi : Haziran
NEVRUZ ŞÖLENİ
Yeri Ve Tarihi : Keçiören - 21 Mart
Düzenleyen Kuruluş : Keçiören Belediye Başkanlığı
Tel : (312)361 10 42 
Faks : 361 10 16
TABDUK EMRE'NİN KIZI BACIM SULTANI ANMA TÖRENİ
Tarihi: Eylül'ün 2.Haftası
ULUSLARARASI "ANADOLU GÜNLERİ" KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ
Tarihi : 14-22 Eylül
BEYPAZARI KAPAMA ŞÖLENİ
Tarihi : Eylül
KIZILCAHAMAM ÇELTİKÇİ BELDESİ PİRİNÇ FESTİVALİ
Tarihi : 29 Eylül
KARAPÜRÇEK YAĞLI GÜREŞLERİ
Tarihi : Eylül
ÇAMLIDERE HALK ŞENLİĞİ
Tarihi : Eylül
13 EKİM ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞU
Tarihi : 13 Ekim
KIZILCAHAMAM ÇORAK PANAYIRI
Tarihi : Ekim - Aralık
KAZAN KAVUN PAZARI
Tarihi : Ağustos 3.Haftası
KAZAN TAHSİN ERİŞ CİRİT OYUNLARI
Tarihi : Ağustos 3. Haftası
KIZILCAHAMAM SU FESTİVALİ
Tarihi : Ağustos
ÇUBUK SÜNNET ŞÖLENİ
Tarihi : Ağustos
AŞIKLAR FESTİVALİ
Tarihi : Ağustos
YENİKENT KAVUN FESTİVALİ
Tarihi : Eylül 1.Haftası
GÜDÜL SORGUN YAYLA ŞENLİKLERİ
Tarihi : Haziran
BEYPAZARI KARAŞAR EĞRİOVA YAYLA FESTİVALİ
Tarihi : Haziran
GÜDÜL KAPAMA ŞÖLENİ
Tarihi : Temmuz
TURİZM HAFTASI
Tarihi: 15-22 Nisan
ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi :  Merkez - Nisan - Mayıs
Düzenleyen Kuruluş : Sevda - Cenap And Müzik Vakfı
Tel : (312) 427 08 55 
Faks : 427 31 59
UÇAN SÜPÜRGE KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi : Merkez 02 - 09 Mayıs
Düzenleyen Kuruluş : Uçan Süpürge
Tel : (312) 427 00 20
Faks :  455 66 51
ULUSLARARASI ANKARA KARİKATÜR FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi : Merkez - 03 - 07 Mayıs
Düzenleyen Kuruluş : Karikatür Vakfı
Tel : (312) 436 15 16 
Faks : 436 15 16
NALLIHAN HIDRELLEZ ŞENLİKLERİ
Tarihi : Mayıs 1.Haftası
RESİM-MÜZİK-TİYATRO ve KÜLTÜR ŞENLİKLERİ
Tarihi : 28 Mayıs - 12 Haziran
SÖMESTR FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi : Çankaya - Şubat 2.Haftası
Düzenleyen Kuruluş :  Çankaya Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 467 40 82 - 468 21 02
Faks : 467 40 52 
E-Mail Adresi :
kultur@cankaya-bld.gov.tr

ÇİZGİ FİLM ŞENLİKLERİ

Yeri Ve Tarihi : Beypazarı - Şubat 2.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Beypazarı Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 762 25 10 (5 Hat)
Faks : 763 13 58
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Yeri Ve Tarihi : Keçiören - 08 Mart
Düzenleyen Kuruluş : Keçiören Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 361 10 42
Faks : 361 10 16
7.ULUSLAR ARASI ANKARA ROCK STATION MÜZİK FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi : Merkez - 25-27 Mart
Düzenleyen Kuruluş : Rock Station Rock Müzik Festivali Organizatörü
Tel : (312) 419 54 50
Faks :

27 MART ULUSLAR ARASI TEK KİŞİLİK OYUNLAR FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi : Çankaya - 27 Mart
Düzenleyen Kuruluş : Çankaya Belediye Başkanlığı
Tel :  (312) 467 40 82 - 468 21 05
Faks : 467 40 52
E-Mail Adresi :
kultur@cankaya-bld.gov.tr
GÜVENLİK, OTOMASYON, TELEKOMÜNİKASYON YANGIN, ACİL DURUM, ARAMA-KURTARMA
Yeri Ve Tarihi :
Merkez - 31 Mart-03 Nisan
Düzenleyen Kuruluş : Marmara Tanıtım Fuarcılık
Tel :  (212) 481 04 04
Faks : 481 04 74 
E-Mail Adresi :  
www.isaffuari.com
                          marmara@marmarafuar.com.tr
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Yeri Ve Tarihi :
Çankaya - 23 Nisan
Düzenleyen Kuruluş : Çankaya Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 467 40 82 - 468 21 05
Faks : 467 40 52
E-Mail Adresi :
kultur@cankaya-bld.gov.tr
29 NİSAN DÜNYA DANS GÜNÜ
Yeri Ve Tarihi : Çankaya - 29 Nisan
Düzenleyen Kuruluş : Çankaya Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 467 40 82 - 468 21 05
Faks : 467 40 52
UÇURTMA ŞENLİĞİ
Yeri Ve Tarihi : Beypazarı - Nisan 4.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Beypazarı Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 762 25 10 (5 Hat)
Faks : 763 13 58
E-Mail Adresi :
belediye@beypazari-bld.gov.tr
HIDRELLEZ ŞENLİĞİ
Yeri Ve Tarihi : Mamak - 08-09 Mayıs
Düzenleyen Kuruluş : Mamak Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 320 20 53
Faks : 550 71 66
SAKATLAR HAFTASI
Yeri Ve Tarihi : Çankaya - 10 Mayıs
Düzenleyen Kuruluş : Çankaya Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 467 40 82 - 468 21 05
Faks : 467 40 52
E-Mail Adresi :
kultur@cankaya-bld.gov.tr
ANNELER GÜNÜ
Yeri Ve Tarihi : Keçiören - 13 Mayıs
Düzenleyen Kuruluş : Keçiören Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 361 10 42
Faks : 361 10 16

UÇURTMA VE BAHAR ŞENLİĞİ
Yeri Ve Tarihi :
Ayaş - 15 Mayıs
Düzenleyen Kuruluş : Ayaş Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 712 26 00
Faks : 712 2120
E-Mail Adresi :
Ayasbelediye@yahoo.com

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Yeri Ve Tarihi : Keçiören - 19 Mayıs
Düzenleyen Kuruluş : Keçiören Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 361 10 42
Faks : 361 10 16

19 MAYIS ŞENLİKLERİ
Yeri Ve Tarihi : Çankaya - 19 Mayıs
Düzenleyen Kuruluş : Çankaya Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 467 40 82-468 2105
Faks : 467 40 52

FETİH ŞÖLENİ
Yeri Ve Tarihi : Keçiören - 29 Mayıs
Düzenleyen Kuruluş : Keçiören Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 361 10 42
Faks : 361 1016

HOŞEBE HIDRELLEZ BAYRAMI
Yeri Ve Tarihi :
Nallıhan - Mayıs 4.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Nallıhan Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 785 10 11-785 11 82
Faks : 785 45 60
E-Mail Adresi :
belediye@nallihan-bld.gov.tr
ETİMESGUT'UN KURULUş YILDöNÜMÜ KUTLAMALARI
Yeri ve Tarihi : Etimesgut - Haziran I.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Etimesgut Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 244 32 32-33-244 10 00/1530-1531
Faks : 244 46 46
E-Mail Adresi :
etimesgut@etimesgut.bel.tr

BEYPAZARI TARİHİ EVLER, EL SANATLARI, HAVUÇ VE GÜVEÇ FESTİVALİ
Yeri ve Tarihi :
Beypazarı - Haziran I.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Beypazarı Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 762 25 10 (5 Hat)
Faks : 763 13 58
E-Mail Adresi :
belediye@beypazan-bld.gov.tr

HAYMANA ULUSLARARASI KAPLICA FESTİVALİ VE KÜLTÜR ŞENLİKLERİ
Yeri ve Tarihi : Haymana - Haziran 1-4.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Haymana Kaymakamlığı-Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 658 10 09 - 658 10 07
Faks : 658 20 25 - 65818 48

GELENEKSEL ULUSLAR ARASI GOLLER FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi :
Gölbaşı - Haziran 1-4.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Gölbaşı Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 484 55 60
Faks : 484 26 96
E-Mail Adresi :
Ankara1@Ankaragolbasi.bel.tr

BABALAR GÜNÜ
Yeri Ve Tarihi :
Keçiören - Haziran 3.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Keçiören Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 361 10 42
Faks : 361 10 16

AYAŞ DUT, TARİHİ EVLER VE EL SANATLARI FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi :
Ayaş - 25-26 Haziran
Düzenleyen Kuruluş : Ayaş Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 712 26 00
Faks : 712 21 20
E-Mail Adresi :
Ayasbelediye@yahoo.com
10.KUTLUDÜĞÜN GÖZLEME AYRAN KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi : Mamak - 26 Haziran
Düzenleyen Kuruluş : Kutludüğün Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 597 53 53 - 597 50 82
Faks : 597 50 80

HASAT VE KÜLTÜR FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi : Bala - 26 Haziran
Düzenleyen Kuruluş : Bala Belediye Başkanlığı Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Tel : (312) 418 82 10 - 876 10 08
Faks : 418 82 12-876 10 19
E-Mail Adresi :
ankarabala@bel.tr
BİRLİK VE BERABERLİK YAZ ŞENLİĞİ
Yeri Ve Tarihi : Kalecik - 27 Haziran
Düzenleyen Kuruluş : Kalecikı Belediye Başkanlığı - Kalecik ve Köyleri Kültür ve Day.Yard.Der.Bşk.
Tel : (312) 857 10 36-857 15 15
Faks : 857 10 16
AÇIK PERDELER FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi : Çankaya - Haziran 1-4.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Çankaya Belediye Başkanlığı                                                              
Tel : (312) 467 40 82-468 2105                                                              
Faks : 467 40 52
E-Mail Adresi :
kultur@cankaya-bld.gov.tr
 
EĞRİOVA YAYLA FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi : Beypazarı - Haziran 4.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Karaşar Belediye Başkanlığı - Karaşar Derneği
Tel : (312) 775 11 44
Faks :
SÜNNET ŞÖLENİ
Yeri Ve Tarihi : Keçiören - Haziran 4.Haftası-Temmuz 1.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Keçiören Belediye Başkanlığı
Tel :  (312) 361 10 42
Faks : 361 10 16
ATATÜRK GÜNÜ
Yeri Ve Tarihi : Kızılcahamam - 16 Temmuz
Düzenleyen Kuruluş :  Kızılcahamam Kaymakamlığı - Belediye Bşk
Tel : (312) 736 11 02
Faks : 736 00 01
SU FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi : Kızılcahamam - Ağustos 1-4.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Kızılcahamam Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 736 10 30
Faks : 736 30 02
E-Mail Adresi :
kizilcahamam@mynet.com
HACI BEKTAŞ-I VELİ ANMA TOPLANTISI
Yeri Ve Tarihi : Keçiören - 18 Ağustos
Düzenleyen Kuruluş : Keçiören Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 361 10 42
Faks : 361 10 16
ŞAPKA İNKILABI TÖRENLERİ
Yeri Ve Tarihi : Kalecik - 23 Ağustos
Düzenleyen Kuruluş : Kalecik Belediye Başkanlığı - Kalecik ve Köyleri Kültür ve Day.Yard.Der.Bşk.
Tel : (312) 857 10 36 - 857 15 1S
Faks : 857 10 16

DOMATES FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi : Ayaş - 28 Ağustos
Düzenleyen Kuruluş : Ayaş Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 712 26 00
Faks : 712 21 20
E-Mail Adresi :
Ayasbelediye@yahoo.com
ZAFER ŞÖLENİ
Yeri Ve Tarihi : Keçiören - 30 Ağustos
Düzenleyen Kuruluş : Keçiören Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 361 10 42
Faks : 361 10 16

TABDUK EMRE'Yİ ANMA ETKİNLİKLERİ
Yeri Ve Tarihi : Nallıhan - Ağustos 4. Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Nallıhan Kaymakamlığı
Tel : (312) 785 10 01 - 785 51 07
Faks : 785 20 01

HÜSEYİN GAZİ KÜLTÜR ŞENLİĞİ
Yeri Ve Tarihi : Merkez - Eylül 1 Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Hüseyin Gazi Derneği
Tel : (312) 431 25 30
Faks : 431 25 30
 
BAYRAM ARACI ŞENLİĞİ
Yeri Ve Tarihi : Elmadağ - Eylül 1-4. Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Elmadağ Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 863 06 50
Faks : 863 36 60

13 EYLÜL SAKARYA KUTLAMALARI VE GORDİON ŞENLİKLERİ
Yeri Ve Tarihi : Polatlı - 13-18 Eylül
Düzenleyen Kuruluş : Polatlı Kaymakamlığı - Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 621 35 10 - 621 35 11 - 623 45 45
Faks : 621 35 19 - 623 97 00
E-Mail Adresi :
polatli-bld@ttnet.tr

KALECİK KARASI ÜZÜM FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi : Kalecik - 18-19 Eylül
Düzenleyen Kuruluş : Kalecikı Belediye Başkanlığı - Kalecik Ve Köy. Kültür Ve Day.Yard.Der.Bşk.
Tel : (312) 857 10 36 - 857 15 15
Faks : 857 10 16
YALNIZÇAM SAKARYA GEÇİLMEZ DİRENİŞİ ANITI ANMA TÖRENİ
Yeri Ve Tarihi : Beypazarı - 19 Eylül
Düzenleyen Kuruluş : Yalnızçam Köyü
Tel : (312)
Faks :
29 EKİM CUMHURİYET ŞENLİKLERİ
Yeri Ve Tarihi : Çankaya - 29 Ekim
Düzenleyen Kuruluş : Çankaya Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 467 40 82 - 468 21 05
Faks: 467 40 52
E-Mail Adresi :
kultur@Cankaya-Bld.gov.Tr
BELGESEL FİLM GÜNLERİ
Yeri Ve Tarihi : Çankaya - Ekim 1-4.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Çankaya Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 467 40 82 - 468 21 05
Faks :  467 40 52
ÇORAK ET PANAYIRI
Yeri Ve Tarihi : Kızılcahamam - Kasım 1-4.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Kızılcahamam Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 736 10 30
Faks :  736 30 02
E-Mail Adresi :
kizilcahamam@mynet.com
ULUSLARARASI ANKARA TİYATRO FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi : Çankaya - Kasım 1-4.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Çankaya Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 419 35 44
Faks :
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Yeri Ve Tarihi : Keçiören - 24 Kasım
Düzenleyen Kuruluş : Keçiören Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 361 10 42
Faks : 361 10 16
ANKARA FİLM FESTİVALİ
Yeri Ve Tarihi : Çankaya - Ekim 1-4.Haftası
Düzenleyen Kuruluş : Çankaya Belediye Başkanlığı
Tel : (312) 467 40 82 - 468 21 05
Faks : 467 40 52
E-Mail Adresi :
kultur@cankaya-bld.gov.tr

ENDÜSTRİ FUARI
Yeri Ve Tarihi : Merkez - 29 Eylül-02 Ekim
Düzenleyen Kuruluş : Marmara Tanıtım Fuarcılık
Tel : (212) 481 04 04
Faks : 481 04 74
E-Mail Adresi :
www.marmarafuar.com.tr

                    marmara@marmarafuar.com.tr

ADANA'NIN NEYI MESHUR?
Adana Pamuk ( Beyaz altin ), Adana Kebabi, Cukurova, Adana Anavarza Kalesi, Adana Misis Antik Kenti, Adana Tekir Yaylasi, Yasar Kemal, Sakip Sabanci
 
ADIYAMAN'IN NEYI MESHUR?
Adiyaman Nemrut Dagi, Adiyaman Besni Uzumu, Adiyaman Pirin-Gumuskaya Magaralari, Adiyaman Kahta Cayi
 
AFYON'UN NEYI MESHUR?
Afyon Hashas, Afyon Kaymak, Afyon Sucugu, Afyon Mermeri, Afyon Caglayan Mesire Yeri, Afyon Iscehisar Kayaliklari, Afyon Bayat Kilimleri, Afyon Hudai, Afyon Gazligol, Afyon Dinar ve Afyon Sandikli Kaplicalari
 
AGRI'NIN NEYI MESHUR?
Agri Dagi, Agri Ishak Pasa Sarayi, Agri Balik Golu, Agri Goktasi Cukuru, Agri Gurbulak Sinir Kapisi, Agri Gunbuldu Magaralari
 
AKSARAY'IN NEYI MESHUR?
Aksaray Ihlara Vadisi, Aksaray Egri Minare, Aksaray Yilanli Kilise, Aksaray Sultanhani ve Aksaray Agzikarahan Kervansaraylari, Aksaray Acemhoyuk, Aksaray Manastir Vadisi, Aksaray Antik Nora Sehri
 
AMASYA'NIN NEYI MESHUR?
Amasya Elmasi, Amasya Borabay Golu, Amasya Kalesi, Amasya Kral Kaya Mezarlari, Ahsap Amasya Evleri, Amasya Darussifa ( Akil hastalarinin muzik ve su sesiyle tedavi edildigi ilk yer ), Amasya Sehzadeler Sehri
 
ANKARA'NIN NEYI MESHUR?
Ankara Anitkabir, Ankara Kalesi, Ankara Tiftik Kecisi ( Ankara Kecisi ), Ankara Haci Bayram Veli Turbesi, Ankara August Tapinagi, Ankara Roma Hamami, Ankara Gordion ( Frigyanin Baskenti ), Ankara Atakule, Ankara Karum Is Merkezi, Ankara Kizilcahamam-Ayas Kaplicalari, Ankara Beypazari Evleri
 
ANTALYA'NIN NEYI MESHUR?
Antalya Duden-Kursunlu-Manavgat Selaleleri, Antalya Dim-Damlatas-Karain Magaralari, Antalya Olimpos-Beydaglari-Koprulu Kanyon Milli Parklari, Antalya Konyaalti-Lara-Patara Plajlari, Antalya Turuncgil ve Seracilik Uretimi ile Alanya, Side, Manavgat, Kemer, Kalkan, Kas Gibi Turizm Merkezleri, Antalya Tarihi Kaleici Evleri, Antalya Altin Portakal Film Yarismasi, Antalya Kesme Cicek Uretimi, Antalya Aspendos, Antalya Perge, Antalya Fhaselis, Antalya Termessos, Antalya Olympos Antik Kentleri
 
ARDAHAN'IN NEYI MESHUR?
Ardahan Cildir Golu, Ardahan Kasar Peyniri
 
ARTVIN'IN NEYI MESHUR?
 Artvin Boga Guresleri, Artvin Barhal Kilisesi, Artvin Sarp Sinir Kapisi, Artvin Coruh Nehri, Artvin Karagol - Sahara ve Hatilla Vadisi Milli Parklari
 
AYDIN'IN NEYI MESHUR?
 Aydin Deve Guresleri, Aydin Buyuk Menderes Nehri, Aydin Afrodisias-Milet-Didim-Priene Antik Kentleri ile Kusadasi, Aydin Inciri, Aydin Dilek Yarimadasi Milli Parki
 
BALIKESIR'IN NEYI MESHUR?
Susurluk Ayrani ve Tostu, Manyas Golu ve Manyas Yogurdu, Ayvalik ve Edremit Zeytini, Balikesir Kaz Daglari Milli Parki, Bor mineralleri, Gonen-Manyas-Burhaniye Kaplicalari, Kaz Daglari Sarikiz Senlikleri, Balikesir Sahin Deresi Kanyonu, Balikesir Sutuven Selalesi, Ayvalik-Altinoluk-Akcay-Oren Turizm Merkezleri, Hasanboguldu, Balikesir Tahtakuslar Etnografya Muzesi, Balikesir Kolonyasi
 
BARTIN'IN NEYI MESHUR?
Amasra Kalesi, Bartin Inkum Plaji, Bartin Cayi
 
BATMAN'IN NEYI MESHUR?
Batman Hasankeyf Turbesi ve Kalesi, Batman Petrol Rafinerisi
 
BAYBURT'UN NEYI MESHUR?
Bayburt Kalesi, Sehit Osman Turbesi, Aydintepe Yeralti Sehri, Bayburt Sirakayalar Selalesi
 
BILECIK'IN NEYI MESHUR?
Bilecik Seyh Edebali ve Ertugrul Gazi Turbeleri, Bilecik Saat Kulesi, Bilecik Turk Buyukleri Platformu, Osmanlinin Kurulus Yeri Sogut Ilcesi, Bilecik Mermer Uretimi ve Bozoyuk Seramigi
BINGOL'UN NEYI MESHUR?
Bingol Kos Kaplicasi, Bingol Soguksu Mesiresi, Buzul Golleri, Bingol Kigi Kalesi, Bingol Yuzen Ada ( Turnalar Golu), Kartal (Karakus) Halkoyunu
 
BITLIS'IN NEYI MESHUR?
Bitlis Nemrut Dagi, Nemrut Krater Golu, Bitlis Ahlat Kumbetleri, Tutun Uretimi, Bitlis Suphan Dagi, Bitlis Adilcevaz Kalesi, Bitlis Ihlasiye Medresesi, El-Aman Kervansarayi, Ahlat Selcuklu Mezarligi, Bitlis Bes Minare (Serefiye, Kalealti, Ulu, Meydan ve Gokmeydan Camileri)
 
BOLU'NUN NEYI MESHUR?
Bolu Yedigoller
Bolu Yedigoller, Bolu Abant, Golcuk, Bolu Sunnet Golleri, Mudurnu ve Goynuk’un Tarihi Ahsap Evleri, Kartalkaya Kis Sporlari Merkezi, Bolu Mengen’in Ascilari, Bolu Akkaya Travertenleri, Seben Kaya Evleri, Seben Elmasi, Bolu Aladag Yaylalari, Mudurnunun Sarot ve Babas Kaplicalari, Suluklu Gol, Bolu Yedigoller milli parki, Ak kaya
 
BURDUR'UN NEYI MESHUR?
Burdur Sagalassos Antik Kenti, Burdur Insuyu Magarasi, Burdur ve Salda Golleri
 
BURSA'NIN NEYI MESHUR?
Bursa Yesil Turbe, Bursa Ulu Cami, Kozahan, Iznik Cinileri, Bursa Cumalikizik Koyu ve Evleri, Bursa Uludag Milli Parki, Kestane Sekeri, Seftali, Bicak, Bursa Havlusu, Gemlik ve Mudanya'nin Zeytini, Bursa Inegol Koftesi, Cekirge-Oylat Kaplicalari, Iskender Kebabi, Bursa Inkaya Cinari, Mihalic Peyniri, Iznik Golu, Emsali zor bulunan Irgandi Kopru, Bursa Osman Gazi ve Orhan Gazi Turbesi, Bursa Emirsultan turbesi, Bursa Molla Gurani Turbesi, Bursa Molla Fenari Turbesi, Karagoz ve Hacivat, Bursa Uftade Turbesi, Hisar ve Orta Pazar mahallelerindeki surlar ve Osmanlinin Bursa’ya ilk girdigi Kapi (Saltanat Kapi Yeni Yapilan Degil)
 
CANAKKALE'NIN NEYI MESHUR?
Canakkale Gokceada ve Bozcaada, Canakkale Truva ve Assos Antik Kentleri, Canakkale Gelibolu Sehitler Milli Parki, Adatepe ve Cetmi (Yesilyurt ) Koyleri, Dardanel Balik Konservesi, Domates ve Seramik Uretimi, Canakkale Hosmerim ( peynir tatlisi )
 
CANKIRI'NIN NEYI MESHUR?
Cankiri Kalesi, Cankiri Tasmescit, Cankiri Bulbul Pinari Dinlenme Yeri, Cankiri Kayatuzu Uretimi, Cankiri kavunu
 
CORUM'UN NEYI MESHUR?
Corum Alacahoyuk
Corum Yazilikaya, Corum Hattusas, Corum Alacahoyuk Oren Yeri, Corum Leblebisi ve Corum Saat Kulesi
 
DENIZLI'NIN NEYI MESHUR?
Pamukkale Travertenleri, Hierapolis Antik Kenti, Buldan Bezi, Havlu ve Bornoz Uretimi, Guney Selalesi, Karahayit Kaplicalari, Kizildere Jeotermal Kaynagi , Denizli Horozu
 
DIYARBAKIR'IN NEYI MESHUR?
Diyarbakir Surlari
Diyarbakir Surlari, Diyarbakir Karpuzu, Malabadi Koprusu, Ergani Bakiri, Behrampasa Camii, Delilo Halkoyunu, Deliller Hani, Diyarbakir Sokaklari, ( Kuceler ) Hilar Kayaliklari, Cermik Kaplicasi, Meryem Ana Kilisesi, Sari Saltik Turbesi
 
DUZCE'NIN NEYI MESHUR?
Samandere, Guzeldere, Aydinpinar, Sariyayla, Saklikent ve Aktas Selaleleri,Fakilli, Sarikaya ve Aksu Magaralari, Akcakoca Turizm Merkezi, Efteni Golu ve Kaplicasi, Konuralp Muzesi, Sakarca, Topuk, Karduz, Odayeri , Torkul Yaylalari
 
EDIRNE'NIN NEYI MESHUR?
Edirne Rustempasa Kervansarayi
Edirne Rustempasa Kervansarayi, Selimiye Camii Edirne, Kirkpinar Yagli Guresleri Edirne, Aycicegi-Pirinc ve Beyaz Peynir Uretimi, Edirne Uzunkopru.
 
ELAZIG'IN NEYI MESHUR?
Harput Kalesi ve Sehri, Keban Baraj Golu, Hazar Golu, Buzluk Magarasi, Caydacira Halkoyunu, Agin Kaplicasi
 
ERZINCAN'IN NEYI MESHUR?
Girlevik Selalesi, Eksisu Kaplicasi, Tulum Peyniri, Bakir Islemeciligi, Aygir Golu, Buz Magaralari, Eginin ( Kemaliye ) folkloru
 
ERZURUM'UN NEYI MESHUR?
Palandoken Kayak Merkezi, Cifte Minareli Medrese, Tortum Selalesi, Oltu Tasi, Aziziye Tabyalari, Uc Kumbetler, Cag Kebabi, Tepsi Minare ( Saat Kulesi ), Erzurum Kalesi, Rustem Pasa Bedesteni, Erzurum Kongresi Binasi, Cobandede Koprusu, Narman Peribacalari
ESKISEHIR'IN NEYI MESHUR?
Eskisehir Luletasi, Porsuk Cayi, Midas Tapinagi, Anadolu Universitesi, Yunus Emre Turbesi, Tarihi Odun Pazari Evleri, Yazilikaya Frig Vadisi ( Midas Kenti ), Uyuz, Cifteler ve Yarikci Hamamlari, Catacik Ormanlari ve Mesire Yeri, Eti Biskuvileri, Inonu Planor Kampi, Sivrihisar Ermeni Kilisesi, Met Helvasi, Cig Borek, Sakari Ilicalari
 
GAZIANTEP'IN NEYI MESHUR?
Antepfistigi, Antep Baklavasi, Zeugma-Karkamis-Yesemek Antik Kentleri, Iplik Sanayi, Karpuzatan ve Dulukbaba Mesire Yerleri, Antep Mutfagi
 
GIRESUN'UN NEYI MESHUR?
Giresun Kalesi, Findik Uretimi, Hayirsiz Ada, Sebinkarahisar Kalesi, Kumbet, Bektas, Golyani, Kulakkaya ve Sisdagi Yaylalari, Aksu Senlikleri, Pinarlar Selalesi Aygir Golu, Giresun Kalesi, Gedikkaya
 
GUMUSHANE'NIN NEYI MESHUR?
Tomara ve Torul Selaleleri, Satara Antik Kenti, Kusburnu Cayi ve Marmeladi, Imera Manastiri ve Gumushane Evleri
 
HAKKARI'NIN NEYI MESHUR?
Cilo ve Sat Daglari, Buzul Golleri, Zap Suyu, Ters Lale ( Aglayan Lale ), Semdinli Bali, Sumbul Dagi, Hakkari Kilimleri
 
HATAY'IN NEYI MESHUR?
Antakya Mozaik Muzesi, Harbiye Mesire Yeri, Arsuz Plajlari, Iskenderun Demir-Celik Fabrikalari, Sogukoluk Mesire Yeri, Kunefe Tatlisi, Sen Piyer Kilisesi, Erzin Kaplicalari
 
IGDIR'IN NEYI MESHUR?
Pamuk Uretimi
 
ISPARTA'NIN NEYI MESHUR?
Kovada Golu Milli Parki, Isparta Gulu, El Dokumasi Isparta Halilari, Egirdir ve Golcuk Golleri, Isparta Elmasi,Yazili Kanyon Milli Parki, Pinargozu Magarasi, Davraz Dagi Kayak Merkezi
 
ISTANBUL'UN NEYI MESHUR?
Topkapi Sarayi, Sultanahmet ve Suleymaniye Camileri, Yerebatan Sarnici, Kapalicarsi, Misircarsisi, Istiklal Caddesi, Dolmabahce ve Ciragan Saraylari, Yildiz-Gulhane - Emirgan Parklari, Camlica Tepesi, Prens Adalari, Rumeli Hisari, Halic Piyerloti, Kiz Kulesi, Istanbul Bogazi, Minyaturk, Istanbul Surlari, Galata Kulesi, Sultanahmet Meydani, Aya Irini Muzesi, Eyup Sultan Camii, Bogaz Kopruleri, Bozdogan Kemeri, Fener Rum Patrikhanesi
 
IZMIR'IN NEYI MESHUR?
Izmir Saat Kulesi, Izmir Kadife Kale, Izmir Meryem Ana Evi, Izmir Kulturpark, Izmir Efes-Bergama Antik Kentleri, Izmir Balcova Kaplicalari, Izmir Kemeralti Carsisi, Izmir Camalti Tuzlasi ve Kus Cenneti, Izmir Cesme Kalesi, Izmir Kordon Boyu, Izmir Asansor, Izmir Kizlar Agasi Hani, Izmir Birgi Cakiraga Konagi, Izmir Kofte, Izmir Lokma ve Kemalpasa Tatlilari, Izmir Foca, Cesme, Seferihisar, Selcuk, Alacati Turizm Merkezleri
 
KAHRAMANMARAS'IN NEYI MESHUR?
Maras Dondurmasi, Dongel Magaralari, Afsin-Elbistan Termik Santrali, Maras Kalesi
 
KARABUK'UN NEYI MESHUR?
Safranbolu Evleri, Safranbolu Lokumu, Demir-Celik Fabrikasi
 
KARAMAN'IN NEYI MESHUR?
Hatuniye Medresesi, Yerkopru Selalesi, Karaman Koyunu, Turkiyenin Biskuvi Uretim Merkezi, Karaman Elmasi
 
KARS'IN NEYI MESHUR?
Kars Kalesi, Ani Harabeleri, Sarikamis Kayak Merkezi, Kasar Peyniri
 
KASTAMONU'NUN NEYI MESHUR?
Ilgarini Magarasi
Kastamonu Ilgarini Magarasi, Kastamonu Cehennem Deresi Kanyonu, Tosya Pirinci, Taskopru Sarimsagi, Ilgaz Dagi Milli Parki, Kastamonu Kir Pidesi, Kurenin bakiri
 
KAYSERI'NIN NEYI MESHUR?
Erciyes Dagi Kayak Merkezi, Kayseri Pastirmasi, Bunyan Halisi, Sultansazligi Kus Cenneti, Kapuzbasi Selaleleri, Gesi Baglari, Kayseri Mantisi, Karatay Hani, Kayseri Kalesi, Talas Kenti, Gevher Nesibe Tip Merkezi, Kayseri Sucugu...
 
KIRIKKALE'NIN NEYI MESHUR?
Silah Fabrikalari, Petrol Rafinerisi...
 
KIRKLARELI'NIN NEYI MESHUR?
Dupnisa Magarasi, Alpullu Seker Fabrikasi, Hamitabat Dogalgaz Santrali, Derekoy-Igneada-Kiyikoy-Kastro gibi Sayfiye Yerleri
 
KIRSEHIR'IN NEYI MESHUR?
Ahi Evran Turbesi, Hirfanli Baraj Golu, Seyfe Golu, Petlas Lastik Fabrikasi, Cacabey Medresesi, Mucur Yeralti Sehri
 
KILIS'IN NEYI MESHUR?
Kilis Yorganlari...
 
KOCAELI'NIN (IZMIT) NEYI MESHUR?
Pismaniye, Degirmendere Findigi, Hannibal’in Mezari, Petrokimya ve Otomotiv Sanayi, Osman Hamdi Bey Muzesi, Eski Hisar Kalesi, Saat Kulesi, Hereke Halisi, Kandira Yogurdu, Abdulazizin Av Kosku, Kaiser Wilhelm Kosku, Ballikayalar Vadisi ve Beskayalar Tabiat Parklari, Darica Kus Cenneti, Masukiye, Kartepe ve Kuzu Yaylasi, Coban Mustafa Pasa Kulliyesi
 
KONYA'NIN NEYI MESHUR
Konya Mevlana Turbesi
Mevlana Turbesi, Alaeddin Tepesi ve Camii, Karatay Medresesi, Catalhoyuk Antik Kenti, Aksehir Nasrettin Hoca Senlikleri, Konya Balatini Magarasi, Konya Ilgin Kaplicalari
 
KUTAHYA'NIN NEYI MESHUR?
Kutahya Cinisi, Kutahya Porseleni ve bunlarin imalati, Kutahya Baskomutanlik Milli Parki, Kutahya Kalesi, Aizanoi Antik Kenti, Tuncbilek-Seyitomer Linyitleri, Tavsanli Leblebisi, Simav ve Gordes Halilari
 
MALATYA'NIN NEYI MESHUR?
Malatya Kayisisi, Analikizli Kofte, Gunpinar Selalesi, Pinarbasi Mesire Yeri, Aslantepe Antik Kenti, Karakaya Baraji, Somuncu Baba Camii ve Balik Golu, Surgu ( Takaz ) Mesire Yeri, Arapgir Meydan Koprusu, Battalgazi Kervansarayi, Sultansuyu Harasi, Darende Kudret Hamami
 
MANISA'NIN NEYI MESHUR?
Sard Antik Kenti, Mesir Macunu, Spil Dagi Milli Parki, Uzum ve Tutun Uretimi, Soma’nin Linyiti, Aglayan Kaya ( Nyobe ) Muradiye ve Ulu Cami Kulliyeleri, Vestel Fabrikalari
 
MARDIN'IN NEYI MESHUR?
Deyrul-Zafaran Manastiri, Mardin Kalesi, Tas Evleri, Telkari Gumus Islemeciligi, Dara Harabeleri ve Zinciriye Medresesi, tiftikten yapilma battaniyeleri, seccadeleri
 
MERSIN'IN ( ICEL) NEYI MESHUR?
Kiz Kalesi, Cennet ve Cehennem Obruklari, Silifke Yogurdu, Anamur Muzu, Turuncgil ve Seracilik Uretimi, Goksu Nehri, Sertavul Gecidi, Tarsus Selalesi, Camliyayla (Namrun), tantuni, kerebic, yaban mersini, Viransehir (Soli-Pompeiopolis)
 
MUGLA'NIN NEYI MESHUR?
Bodrum, Marmaris, Datca, Fethiye, Dalyan, Gocek Gibi Turizm Merkezleri, Kelebekler Vadisi, Bodrum Kalesi, Beyaz Bodrum Evleri, Bodrum Sualti Arkeoloji Muzesi, Saklikent Kanyonu, Olu Deniz, Camur Banyosu, Iztuzu Plaji, Sedir Adasi, Knidos-Letoon-Kaunos-Labranda-Keramos Antik Kentleri, Milas Halilari, Halikarnas Balikcisi, Marmaris Cam Bali, Sigla Agaci ve Yagi
 
MUS'UN NEYI MESHUR?
Mus Ovasi, Malazgirt Aniti, Gaz Golu
 
NEVSEHIR'IN NEYI MESHUR?
Peribacalari, Derin Kuyu ve Kaymakli Yeralti Sehirleri, Haci Bektasi Veli Turbesi, Uzum Baglari ve Sarabi, Patates Uretimi, Testi Kebabi, Avanos’un Canak Comlek Isciligi, Goreme Acik Hava Muzesi
 
NIGDE'NIN NEYI MESHUR?
Saat Kulesi, Aladaglar, Bolkar Daglari, Turkiye’nin Elma ve Patates Deposu, Kuskayasi Mezarligi, Ciftehan Kaplicalari
 
ORDU'NUN NEYI MESHUR?
Ordu Keyfalan Yaylasi, Turkiye’nin Findik ve Bal Deposu, Ordu Boz Tepe, Ordu Camlik Mesire Yeri, Ordu Yason Burnu ve Kilisesi
 
OSMANIYE'NIN NEYI MESHUR?
Toprakkale Kalesi, Hemite Kalesi, Karatepe-Aslantas Acik Hava Muzesi, Karacay ve Sarlak Selaleleri, Zorkun Yaylasi, Haruniye Kaplicasi, Yerfistigi Uretimi
 
RIZE'NIN NEYI MESHUR?
Cay Bahceleri, Kackar Daglari, Ayder ve Camlihemsin Yaylalari, Anzer Bali, Zilkale ve Buzul Golleri, Elevit Selalesi, Palovit Yaylasi, Firtina Deresi Vadisi, Rize Kalesi, Rize Bezi, Mandalinasi
 
SAKARYA'NIN NEYI MESHUR?
Islama Kofte, Sapanca ve Poyrazlar Golleri, Akyazi Kuzuluk Kaplicalari, Sakarya Nehri, Patates ve Sogan Uretimi, Karasu, Cark Caddesi
 
SAMSUN'UN NEYI MESHUR?
Samsun Altinkaya Baraji
Tutun Uretimi, Carsamba ve Bafra Delta Ovalari, Havza ve Ladik Kaplicalari, Ataturk Aniti, Bafra Pidesi
 
SIIRT'IN NEYI MESHUR?
Veysel Karani Turbesi, Buryan Kebabi, Perde Pilavi, Saat Kulesi, Siirt Yunlu Battaniyeleri, Derzin Kalesi, Billoris Kaplicasi, Jirkan Kilimi
 
SINOP'UN NEYI MESHUR?
Sinop Kalesi, Boyabat Pirinci, Inceburun ( Turkiye’nin En Kuzey Noktasi ), Ayancik Kerestesi, Erfelek Tatlica Selaleleri, Inalti Magarasi, Akgol, Sinop Hapishanesi, Keten Uretimi
 
SIVAS'IN NEYI MESHUR?
Buruciye Medresesi, Gok Medrese, Kangal Coban Kopegi, Kangal Balikli Kaplicasi, Divrigi’nin Demiri, Pir Sultan Abdal ve Asik Veysel, Divrigi Ulu Camii ve Darussifa, Cifte Minareli Medrese, Sizir Selalesi ( Gemerek ),Todurge Golu ( Zara )
 
SANLIURFA'NIN NEYI MESHUR?
Urfa Kalesi, Urfa Sira Geceleri, Halil-ul Rahman Golu ( Balikli Gol ), Harran Harabeleri, Ceylanpinar Uretme Ciftligi, Cig Koftesi, Kelaynak Kuslari, Halfeti Evleri, Pamuk Uretimi, Hz.Eyup Magarasi, Suayip Sehri ve Magarasi
 
SIRNAK'IN NEYI MESHUR?
Cudi Dagi, Kasrik Bogazi, Habur Sinir Kapisi, Mem-u Zin Turbesi
 
TEKIRDAG'IN NEYI MESHUR?
Sarkoy Uzumu ve Sarabi, Tekirdag Rakisi, Aycicegi, Tekirdag Koftesi, Rakoczi Muzesi, Rustempasa Camii
 
TOKAT'IN NEYI MESHUR?
Almus Baraj Golu
Almus Baraj Golu, Tutun Uretimi, Niksar Ayvaz Suyu, Ballica Magarasi, Topcam Yaylasi, Zinav Golu, Gok Medrese, Tokat Cemeni, keskek, zile uzumu, Sulu Saray ( Sebastapolis ) Tokat Kebabi, Yazma Uretimi, Tokat domatesi
 
TRABZON'UN NEYI MESHUR?
Sumela Manastiri, Ataturk Kosku, Trabzon Uzungol, Zaganos Koprusu, Hamsikoy Sutlaci, Trabzon Kadirga Yaylasi, Trabzon Bilezigi, Akcaabat Koftesi, Boztepe, Beton Helva ve Vakfikebir Odun Ekmegi, Trabzon Ayasofya Muzesi, Horon, Kisarna ( Bengisu ) Madensuyu, Trabzon Sultan Murat Yaylasi, Trabzon Kizlar Manastiri
 
TUNCELI'NIN NEYI MESHUR?
Munzur Vadisi Milli Parki, Duzgun Baba Dagi, Bagin Ilicasi, Munzur Gozeleri, Tek disli Munzur Sarimsagi, Tunceli Bali...
 
USAK'IN NEYI MESHUR?
Deri, Kilim ve Battaniye Sanayii, Seker Fabrikasi ( Turkiye’deki Ilk Seker Fabrikasi ), Akse Camligi, Hamam Bogazi Sifali Sulari
 
VAN'IN NEYI MESHUR?
Van Kedisi, Akdamar Adasi, Van Golu, Hosap Kalesi, Muradiye ve Bendimahi Selaleleri
 
YALOVA'NIN NEYI MESHUR?
Termal Kaplicalari, Armutlu Kapicalari, Ataturk Kosku Muzesi
 
YOZGAT'IN NEYI MESHUR?
Saat Kulesi, Yozgat Camligi Ulusal Parki, Kerkenez Harabeleri (Keykavus Kalesi), Akdag Ormanlari
 
ZONGULDAK'IN NEYI MESHUR?
Zonguldak Taskomuru ( Karaelmas ), Zonguldak Cehennemagzi, Gokgol ve Inagzi Magaralari, Zonguldak odunu
  
Iste Satilik Otel fiyatlari:

Basmane 41 odali otel 1.8 milyon TL
Bodrum Gumbet 19 odali, yuzme havuzlu 660 bin TL
Cesme Ciftlikkoy 30 odali, yuzme havuzlu, deniz manzarali 12 milyon TL
Didim Altinkum 26 odali, yuzme havuzlu, deniz manzarali 400 bin TL
Ayvalik Cunda 15 odali tas bina 2.2 milyon TL
Bodrum Ortakent 98 odali, 4 yildizli, yuzme havuzlu, esyali 7.5 milyon TL
Kusadasi 72 odali, 4 yildizli, deniz manzarali, yuzme havuzlu 1.5 milyon Euro
Marmaris 57 odali, 2 yuzme havuzlu, hamam ve saunali 4 milyon TL
Cesme 29 odali, yuzme havuzlu, tarihi tas bina 4.1 milyon TL
Alacati merkezde butik otel, 11 odali 2.7 milyon Dolar
Bodrum Turgutreis 95 odali, yuzme havuzlu, deniz manzarali, ultra luks 27.5 milyon TL
Bodrum Torba butik otel 16 odali, yuzme havuzlu 2 milyon TL
Bodrum Ortakent butik otel 29 odali, yerden isitmali, havuzlu, ultra luks 2 milyon Dolar
Bodrum Bitez apart otel 32 odali, yuzme havuzlu, esyali 850 bin Euro
Datca butik otel 20 odali, yuzme havuzlu, esyali, 1,5 milyon Euro
Alacati merkezde tarihi butik otel, 5 odali 1.5 milyon TL
Bodrum Yalikavak butik otel 12 odali, yuzme havuzlu, deniz manzarali 2 milyon TL
Kusadasi Guzelcamli 33 odali, yuzme havuzlu, denize sifir 2.5 milyon Dolar
Bodrum 12 odali, yuzme havuzlu 3.5 milyon TL
Didim Altinkum 45 odali, yuzme havuzlu 2 milyon TL
Kusadasi merkez 70 odali, yuzme havuzlu 4 milyon TL
Kusadasi Kadinlar Denizi 4 yildizli, 110 odali, yuzme havuzlu, denize sifir, luks 6 milyon TL
Bodrum Yalikavak, 16 odali, deniz manzarali, yuzme havuzlu 800 bin Euro
Canakkale Ayvacik Kaz Daglari 8 odali, korfez manzarali 450 bin TL
Bodrum Gumbet butik otel 28 odali, yuzme havuzlu, luks 1.3 milyon Euro
Didim Altinkum 26 odali, yuzme havuzlu, deniz manzarali 400 bin TL
Didim Yenihisar 20 odali, yuzme havuzlu, deniz manzarali 500 bin TL
Dalyan butik otel 7 odali, yuzme havuzlu 850 bin TL
Didim Akbuk butik otel 12 odali, denize sifir 450 bin TL
Bodrum Gumusluk 64 odali, 3 yildizli, yuzme havuzlu, deniz manzarali 3.5 milyon Dolar
Fethiye Calis 7 odali, yuzme havuzlu, denize sifir, ultra luks 1 milyon Euro
Bodrum Gumbet 16 odali, deniz manzarali, yuzme havuzlu 1 milyon TL
Bodrum Golkoy 33 odali, yuzme havuzlu 1.3 milyon Euro
Alacati 12 odali, yuzme havuzlu, tas bina 5.5 milyon TL
Alacati 10 odali, tas bina 700 bin Dolar
Bodrum Ortakent 24 odali, deniz manzarali 1.3 milyon Euro
Pamukkale 45 odali, hamamli, termal ve normal yuzme havuzlu 1.9 milyon TL
Alacati 10 odali, yuzme havuzlu, tas bina 1.8 milyon TL
Alacati 4 odali, tas bina 1.5 milyon TL
Alacati 8 odali, tasbina 700 bin Dolar
Alacati 4 odali, tasbina 800 bin Dolar
Cesme Ayayorgi 23 odali, yuzme havuzlu 1.3 milyon TL
Bodrum Golkoy 21 odali, yuzme havuzlu 850 bin Dolar
Denizli Merkez 42 odali sehir oteli 2.7 milyon TL
Balikesir Gomec 40 odali 1.5 milyon TL
Balikesir Burhaniye 60 odali 1.3 milyon TL
Ayvalik Sarimsakli 28 odali 1.3 milyon TL
Alacati 13 odali, tasbina 3.5 milyon TL
Menderes 23 odali 500 bin Euro
Fethiye Bozbey 34 odali, yuzme havuzlu 950 bin Dolar
Canakkale Ayvacik 8 odali 750 bin TL
Balikesir Avsa 35 odali 1 milyon TL
Fethiye Hisaronu 27 odali, yuzme havuzlu 3 milyon TL
Marmaris 30 odali, yuzme havuzlu 1 milyon Euro
Kusadasi 25 odali, hamam ve sauna 1.7 milyon TL
Canakkale Ezine 23 odali, yuzme havuzlu 1.7 milyon Dolar
Marmaris'te 95 odali, 4 yildizli, yuzme havuzlu 5 milyon Euro
Dalyan'da 35 odali, yuzme havuzlu 1.2 milyon TL
Bodrum Golturkbuku 36 odali, yuzme havuzlu 4.5 milyon Dolar
Bodrum 18 odali, yuzme havuzlu 650 bin TL
Marmaris 24 odali, yuzme havuzlu, mobilyali 1.5 milyon TL
Oludeniz 16 odali, yuzme havuzlu 375 bin Dolar
Kusadasi Guzelcamli 6 odali 550 bin TL
Bodrum Golkoy 21 odali, yuzme havuzlu 3 milyon TL
Fethiye 6 odali 750 bin TL
Oludeniz 50 odali, yuzme havuzlu 1.5 milyon Dolar
Marmaris Icmeler 102 odali, 4 yildizli, yuzme havuzlu, ultra luks 5.7 milyon Euro
Marmaris 34 odali, yuzme havuzlu 1 milyon Euro
Fethiye Calis 16 odali 800 bin TL
Balikesir Edremit 33 odali, denize sifir 1.1 milyon TL
Oludeniz 20 odali, yuzme havuzlu 500 bin Euro
Marmaris 12 odali, yuzme havuzlu 1.4 milyon Euro
Datca 156 odali, yuzme havuzlu, denize sifir 3 milyon Dolar
Marmaris 12 odali, yuzme havuzlu 1 milyon TL
Datca Palamutbuku 22 odali, deniz manzarali 1 milyon Euro
Didim Altinkum 26 odali, yuzme havuzlu, deniz manzarali 400 bin TL
Didim Altinkum 33 odali, uc yildizli, yuzme havuzlu 1.3 milyon TL
Gumuldur 17 odali, 3 yildizli 1.9 milyon TL
Denizli Pamukkale'de 45 odali, termal ve normal yuzme havuzlu 1.9 milyon TL
Manisa termal otel 19 odali 1.2 milyon TL
Didim Altinkum 33 odali, 3 yildizli, yuzme havuzlu 1.3 milyon TL
Kusadasi 27 odali 600 bin Euro
Dikili 62 odali deniz manzarali 2.8 milyon Euro
Dalaman 18 odali, yuzme havuzlu 575 bin TL
Kusadasi 115 odali, denize sifir, yuzme havuzlu 2.3 milyon Euro
Marmaris 15 odali, yuzme havuzlu 1.7 milyon TL
Cesme 22 odali, yuzme havuzlu, deniz manzarali  2.2 milyon TL
Fethiye Ovacik 9 odali, yuzme havuzlu 500 bin TL
Bodrum Bitez muhtesem deniz manzarali, 16 odali, yuzme havuzlu 850 bin Euro

Ege Bolgesi'nde bir villa parasina satilan otellerin aksine Guney'de durum cok farkli. Antalya Bolgesi'nde 30'un uzerinde ultra luks 5 yildizli otel el degistirmeyi beklerken rakamlar 20 milyon lira 400 milyon lira arasinda degisiyor.
Yetkililerin, turizmin her gecen yil daha da gelistigini ve gelen turist sayisinin her gun daha da arttigini soylemesine ragmen, satilik otel sayisinin coklugu akillari karistiriyor. Bu satislarin ardinda ise turizmcilerin surekli dile getirdigi ecrimisil, sanat eserleri kanunu, gurultu yasagi gibi konular geliyor. Cesitli internet sitelerinde listeler halinde uzayip giden konaklama tesisleri her keseye uygun fiyattan satiliyor.

Ege butik, Akdeniz ihtisam

Ege Bolgesi'nde bir villa parasina satilan otellerin aksine Guney'de durum cok farkli. 5 yildizli otellerin yogun olarak bulundugu Antalya Bolgesi'nde 50'nin uzerinde ultra luks 5 yildizli otel el degistirmeyi beklerken rakamlar 20 milyon lira 400 milyon lira arasinda degisiyor. Ege'de ise satilik 5 yildizli otellerin fiyati 10 milyon TL ile 30 milyon TL arasinda degisiyor. Yine Guney'deki otellerde luks ve ihtisam on plana cikarken Ege'de butik otellere yonelim dolayisiyla satis fazla. Cesme-Bodrum aksinda ortalama bir butik otelin satis fiyati 400 bin TL'den baslarken Kas-Alanya aksinda benzer otellerin fiyati 2 milyon TL'den basliyor. Ornek olarak Antalya Kemer'de 32 bin metrekare alana sahip 420 odali 1000 yatakli bir otelin satis fiyati 400 milyon TL. Otel luks yapisiyla hizmet veriyor. 12 havuza ve 200 metrelik plaja sahip otelde 6 kral dairesi ve 1 kaptan kosku bulunuyor. Kaptan Kosku'nun kendine ait bir mutfagi ve ascisi mevcutken odada konaklayan misafirler odaya ait ozel havuzda serinliyor. Otelde, hamam, sauna, 60 dukkanlik dev carsi, 4 restoran, 3 kongre merkezi ve 1000 kisilik anfi de bulunuyor.

Alicilara uyari

Yatirim yapmak icin otel almak isteyenleri de uyaran gayrimenkul uzmanlari ozellikle otelin daha once calismis oldugu ulkeler ile bu ulkelerden gelecek musteri grubunu iyi incelemeleri gerektigini  vurguladi. Ayrica otelin insa asamasinda yerinin Hazine'den mi alindigi, yoksa sahis uzerine mi kayitli oldugunun da cok iyi arastirilmasi gerektigini soyleyen uzmanlar, Hazine'den tahsis edilmis olan otellerin ise tahsis suresinin ne kadar oldugu ve daha kac yil isletme hakkinin kaldiginin da yatirimcilar tarafindan goz ardi edilmemesi gerektiginin altini cizdi. Bu kapsamda turizm tesviklerinin bulundugu yerlerden otel satin almanin daha mantikli olabilecegini ifade eden uzmanlar, otelin toplam maliyetinin 12 ila 15 yil arasinda geri donusumu saglayabilecek durumda olmasina dikkat edilmesini istedi.
Satilan otel sayisinin artmasinin sezonun kotu gittigini gosterdigini vurgulayan turizmciler, bunun yani sira sektorun genel durumunun da icinde bulundugu etmenlerin satislari yukselttigini soyledi. Yine bircok isletmenin aldigi banka kredilerini odeyememesi de onemli etmenler arasinda. Turizmciler, her seye ragmen otel almakta israr edenlerin yildiza degil, tesisin konumu bakmalarini ve calisilan acente varsa ilgili acentelerden otelin notunu sormalarini tavsiye etti.
Deniz, kum ve gunes uclemesiyle taninan ulkemiz, turistlerin ugrak yerlerinden biri olsa da agirlikli olarak satilan oteller Izmir’de Gumuldur, Foca, Cesme, Selcuk bolgesinde; Aydin’da Kusadasi ve Didim ile Mugla’da Marmaris, Bodrum, Fethiye, Dalaman ve Dalyan gibi bolgelerde yogunlasiyor. Bir ev fiyatindan baslayan oteller, onlarca milyon dolarlara uzanan genis bir yelpazede alicisini bekliyor. Basmane Oteller Sokagi bolgesinde 12 oda, 34 yatak ve 1 dukkani bulunan otel 230 bin liraya satilirken, Seferihisar Payamli’da denize 25 metre mesafede bahceli, uc katli olan, icinde  restaurant, bar, disko, marketi bulunan 8 odali 20 yatakli motel 350 bin liraya satiliyor.
Antalya’da Konyaalti’na bagli Beldibi mevkinde denize 200 metre mesafede 12 odali ve 30 yatakli ozel belgeli pansiyon 280 bin liraya satilirken; Kas Patara’da ise 11 odali, 30 yatak kapasiteli bin metrekare toplam alani olan 15 yillik otel 330 bin liraya satiliyor. Restoran ve Cafe bari da mevcut olan otelde televizyon, internet, uydu yayini, split klima, 24 saat sicak su, otopark, arac kiralama olanaklari da mevcut.
Aydin’a bagli Didim ilcesi Altinkum mevkiindeki ozel belgeli 26 odali, 48 yatakli ve 3 katli otel ise 400 bin liraya satiliyor. 15 yasindaki otelde yuzme havuzu ve deniz manzarasi da mevcut.
Bodrum Gumbet’te Barlar Sokagi olarak bilinen mevkide ve denize yurume mesafesinde oldugu belirtilen otelin 19 odasi, 42 yatak kapasitesi, havuzu ve snack bari bulunuyor. Toplam 640 metrekarelik otel icin istenen fiyat ise 660 bin lira.      
Safranbolu’da Eski Carsi olarak bilinen alanda 2010 yilinda restore edilerek hizmete giren Ozel Belgeli tarihi Konak 6 oda, 14 yatak ve 3 katli olup, 720 bin liradan satiliyor. Tarihi dokusunu aynen koruyan Konak’da, TV- Uydu Yayini, internet, oda servisi, otopark, kapali ve acik restoranlar, kahvalti salonu bulunuyor.
Oludenizde ozel belgeli 16 Odali, 42 yatak kapasiteli otel 375 bin Dolar’a satiliyor. Yaklasik 2 bin metrekarelik alana sahip otelde yaz ve kis mevsimine uygun restoran ve bar bulunuyor. Ayrica 4 personel odasi, 35 metrekarelik camasirhanesi, havuzu bulunan tesis, eglence merkezi ve barlar sokagina cok yakin bir konumda. Oludeniz plajina da 3 km mesafede olan tesisin sezonluk getirisinin ise 125.000 lira oldugu belirtilen otelin 2012 yili yaz sezonu icin yabanci tur firmalariyla sozlesmesi hazir.
En pahalı otel Kemer’de
Turkiye’nin en cok ziyaret edilen e-ticaret platformlarından biri olan sahibinden.com’un satılık turistik tesis ilanlarına iliskin verileri, satılık ilanlarındaki artısın turist sayısındaki artısa kıyasla cok daha yuksek oldugunu ortaya koyuyor. Sahibinden.com’da su anda satılmakta olan oteller arasında fiyatı en yuksek olan otel, 155 milyon Euro’luk fiyatıyla Antalya Kemer’de bulunuyor.
Turkiye yabancı turist sayısında ust uste rekor kırarken, satılıga cıkarılan turistik tesis sayısında patlama yasanıyor. sahibinden.com verilerine gore, satılıga cıkarılan otel sayısı, 2011 yılında bir onceki yıla gore yuzde 50 artıs kaydederken, ortalama satıs fiyatı 1 milyon TL’den 3 milyon TL’ye yukseldi. sahibinden.com’da yer alan ilanlar incelendiginde, Turkiye’de su anda 803’u otel olmak uzere toplam 1.416 adet turistik tesisin satısa cıkarıldıgı goruluyor. Yeni sahiplerini bekleyen otellerin 163 adedinin ise bes yıldızlı oldugu belirtiliyor.
Turkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 2010 yılında 29 milyon kisiyi gecmisken, bu sayı 2011 yılında yaklasık 3 milyon artarak 32 milyona kisiye yaklastı. Aynı donemde, sahibinden.com’da yer alan satılık otel ilanı sayısında ise yuzde 50 oranında artıs kaydedildi.
803 otel, 28 tatil koyu
Guncel verilere gore, sahibinden.com’da 1.416 turistik tesis yeni sahiplerini bekliyor. Otel sayısının 803 adet ile ilk sırada yer aldıgı satılık listesinde ayrıca, 185 apart otel, 245 butik otel, 32 motel, 92 pansiyon, 31 kamp yeri ve 28 tatil koyu bulunuyor.
En cok Antalya’da
Satılıga cıkarılan otellerin lokasyonlarına bakıldıgında agırlıgın Antalya’da oldugu goruluyor. 112’si bes yıldızlı olmak uzere 282 otelin satılık durumda oldugu Antalya’yı, 28’i bes yıldızlı toplam 185 otelle Istanbul izliyor. En cok satılık otelin bulundugu illerden bir digeri ise Mugla… Ege’nin gozde tatil yoresi Mugla’da 6’sı bes yıldızlı, 134 otel sahibinden.com’da satılıga cıkarılmıs durumda. Izmir’deki satılık otel sayısı toplam 28 ve bu otellerden sadece biri bes yıldıza sahip. Turkiye genelinde satılıga cıkarılan otellerden 112’si ise ozel belgeli kategorisinde yer alıyor.
Satılık otel fiyatlarındaki artıs ise tam anlamıyla dudak ucuklatacak seviyede gerceklesti. 2010 yılında 1 milyon TL olan ortalama satıs fiyatı, yuzde 200 artarak 2011 yılında 3 milyon TL ortalama bedele ulastı
PET KABUL EDEN OTELLER

Ab-ı Hayat Hotel /Kızılcahamam-Ankara 0.12 736 56 20 (10 hat)
Afacan Otel / Aliağa - İzmir 0.232 628 70 30

Arigento Narsis Hotel / Karaburun - İzmir 0.232 731 28 10
/5 Hat

Ak Hotel / Selçuk - İzmir 0.232 892 21 61 / 0232 892 31 43

Akarsu Hotel / Çanakkale 0.286 752 5815-16

Akay Apart Otel / Alanya / Antalya 0.242 517 25 15

Akman Hotel Ulus/Ankara 0.312 324 41 40 (3hat)

Aksan Hotel /İzmir 0.232 441 70 61

Alabanda Hotel / Bodrum / Muğla 0.252 357 71 96-97

Albano Hotel / Çeşme / İzmir 0.232 712 82 02 (4 hat)

Albayrak Hotel /Alanya / Antalya 0.242 514 05 05

Altınkum Otel / Side / Antalya 0.242 753 12 17-87

Altınkum Motel / Babakale / Çanakkale 0.286 747 00 08
/ 0.286 747 05 04
Alila Hotel / Köyceğiz / Muğla 0.252 262 11 50-51

Ambassador Plaza Apart / Kemer / Antalya 0.242 814 50 30

Amfora Otel / Bodrum / Muğla 0.252 348 32 66
/ 0252 348 37 74 -348 37 78

Anadolu Hotel / Finike / Antalya 0.242 855 38 04
/ 0242 855 16 65

Anemonia Otel / Anamur / İçel 0.324 814 40 00

Antik Hotel / Dalyan / Muğla 0.252 284 21 36 - 37

Ankara Apart Otel / Marmaris / Muğla 0.252 412 12 38

Anı Hotel /Şems - Konya 0.332 350 80 80 / 0.332 353 85 00

Anafartalar Hotel Çanakkale 0286 217 44 54 (3 hat)

Apart 55 / Marmaris / Muğla 0.252 476 94 95

Argos Hotel /Antalya 0.242 247 20 12-13

Artemisia Hotel /Fethiye / Muğla 0.252 616 73 68

Asos Eden Gardens Ayvacık / Çanakkale 0.286 764 02 90

Asos Terrace Motel Ayvacık / Çanakkale 0.286 764 02 85

Artemisia Hotel Ölüdeniz Fethiye / Muğla 0.252 616 73 68

Ayzer Apart Otel / Çanakkale 0.286 752 57 91/752 06 69
/ 0532 426 00 35

Bagana Park / Antalya 0.242 425 22 70

Bolat Hotel / Isparta 0.246 223 90 01

Büyük Otel /Sivas 0346 225 47 62 (8 hat)

Büyük Antakya Otel / Antakya / Hatay 0.326 213 58 60
(10 hat)
Cihan Hopa / Artvin 0.466 351 23 33

Club Admira Gümbet Bodrum / Muğla 0.252 316 49 90

Clup Antiphellos / Kaş / Antalya 0.242 836 26 51

Club Ilıca Hotel Çeşme/ İzmir 0.232 723 21 83

Clup Marverde / Milas / Muğla 0.252 374 54 00 (9 hat)

Delfi Hotel / Bodrum / Muğla 0.252 316 40 85 / 0.252 313 38 26

Dekim Hotel /İzmir 0.232 489 89 68

Denizatı Tatil Köyü / Gümüldür / İzmir 0.232 798 91 91

Hotel Delmar Ilıca-Çeşme / İzmir 0.232 723 43 00
info@hoteldelmar.com,
Elif Otel / Zonguldak 0.372.3161132

Emre Hotel / Marmaris / Muğla 0.252 4171470 -71-72

Eken Hotel / Bandırma / Balıkesir 0.266 714 78 00

Eronur Hotel / Bilecik 0.228 212 05 55

Esin Hotel / Denizli 0.258 263 76 28 / (258) 265 03 41

Grant Hotel Mercure İzmir 0.232 489 40 90

Günay Otel / Uşak 0.276 263 43 31 / 0 276 263 43 32

Güntaş Otel / Antalya-Kalkan / 0536.856 46 44 Çağla Balcılar

Güzel Hotel / Bodrum / Muğla 0.252 3483027 / 0.252 3483354

GöynükCampingÇadır Karavan Kamp Alanı / Kemer / Antalya
0.242 815 3141

Gözegir Hotel / Bodrum / Muğla 0.252 316 37 37-38

Hilton İzmir / İzmir 0.232 441 60 60

Hotel Club Phellos Kaş / Antalya 0.242 836 19 53

Hilton Sa Mersin / İçel 0.324 326 50 00

Hotel Delfi Bodrum / Muğla 0.252 316 40 85

Jenny's House / Marmaris / Muğla 0.252 446 41 04 / 446 42 89

Kadir's Yörük Top Tree House / Olympos / Antalya 0.242 892 12 50

Kalamar Hotel Kalkan / Antalya 0.242 844 31 90

Kale Hotel / Pamukkale / Denizli 0.258 272 26 07

Kalkan Han Pension /Kalkan / Antalya 0.242 844 31 51

Kemal Hotel / Fethiye / Muğla 0.252 614 50 09 / 0.252 612 04 32

Kent Hotel / Yenişehir-Ankara 0.312 435 50 50

Koçak Hotel / Pamukkale / Denizli 0.258 272 24 92 (3 hat)

Kon-Tiki Hotel / Dalyan / Muğla 0.52 284 28 93 / 0252 284 33 36

Kuğu Yalısı Tatil Köyü / Ayancık / Sinop 0.368 613 25 92

Koray Hotel / Denizli 0.258 272 30 00 / 0.258 272 22 22

Lades Motel / Taşucu / İçel 0.324 741 40 08

Likya Pansiyon / Kalkan / Antalya Patara 0.242 843 52 11

Loryma Resort Marmaris / Muğla 0.252 476 72 20

Marla Hotel / Didim / Aydın 0.256 813 56 44-45

Marphe Hotel Apartmens /Datça / Muğla 0.252-7129030-31

Martı Resort Deluxe Hotel /Marmaris / Muğla 0.252 455 34 40

Myra Motel /Dalyan / Muğla Gsm:90.533.715 0 816 0252 284 3890

Mercure Inn / Kızılay-Ankara 0.312 417 85 85 (6 Hat)

Naturland Country Kemer / Antalya 0.212 292 40 42
Neşe Otel / Çeşme - İZMİR / 0 232 712 65 43 www.neseotel.com
Odaman Hotel / Bandırma / Balıkesir 0.266 715 21 61

Özay Hotel / Köyceğiz / Muğla 0.252 262 43 00 / 0.252 262 43 61

Petro Club Holiday Village Side / Antalya 0.242 763 66 00 - 10 Hat

Santur Hotel / Kuşadası / Aydın 0.256 614 88 27

Safir (Saphir) Otel Konaklı / Alanya 0.242 565 22 25

Sheriff's Olympos / Antalya 0 .42 892 13 01-02 / 0 532 725 50 27

Side Seher Otel / Manavgat / Antalya 0.242 763 65 15 - 16

Sirene Golf Resort Belek / Antalya 0.242 725 48 42

Sumela Hotel / Selçuk / İzmir 0.232 892 24 17

Sürmeli Çukurova Oteli / Adana 0.322 352 36 00/10 Hat

Touchdown(Cafe) Abdi İpekçi Cd.No:61 Telvikiye-İst / 0212 231 36 71

Valonia suites / Bodrum / Muğla 0.252 385 32 12

Venezia Palace Deluxe Res.Otel Kundu Köyü Aksu
/ Antalya 0.242 431 26 26

Villa Lapin / Manavgat / Antalya 0.242 7429146
/ 05326011456
Voyage Selfe Beache Side Manavgat / Antalya 0.242 748 72 80
Yuvam Motel / Amasya 0.358 218 13 42
Amara World Resort
Ustun kalitede hizmet sunan Amara World’de hersey en ince ayrintisina kadar sizler icin dusunuldu. Huzur veren buyuleyici doga guzellikleri, gurme zenginligindeki enfes yiyecek sunumlari, sagliniz ve guzelliginiz icin kurgulanmis mistik konseptler, siradisi eglence anlayisi…
Amara World Resort
Amara World’u bugunku basarili cizgisine ulastiran en onemli faktorlerden biri nitelikli, dinamik ve pozitif kadrosudur.
Her Amara World personeli, sadece bilgi ve deneyimi ile degil, tum kisiligiyle kurumunu temsil ettiginin bilincindedir.
Amara World Resort’ta 332 Oda, 780 Yatak, 180 Standart Oda,4 Engelli Odasi, 20 Sigara Icilmeyen Oda, 18 Baglantili Oda, 2 Suit, 6 Junior Suit, 80 Bahce Odasi, 18 Deluxe Bahce Odasi, 42 Aile Bahce Odasi Bulunmaktadir.
AMARA WORLD HOTELS MERKEZ OFIS
Guzeloba Mahallesi Mert 3 Sokak No: 6 Lara • Antalya / TURKIYE
Tel: +90 242 349 51 51 Faks: +90 242 349 6939
Amara Dolce Vita Tekirova
07980 Tekirova - Kemer • Antalya / TURKIYE
Tel: +90 242 813 51 00 Faks: +90 242 821 40 19
Amara Wing Resort Kemer
Ataturk Bulvari Yenimahalle No: 34 • 07980 • Antalya / TURKIYE
Tel: +90 242 814 69 79 Faks: +90 242 814 42 12
AMARA WORLD HOTELS MERKEZ OFIS
Guzeloba Mahallesi Mert 3 Sokak No: 6 Lara • Antalya / TURKIYE
Tel: +90 242 349 51 51 Faks: +90 242 349 6939
Carelta Beach & SPA Otel
Daglarin eteklerine uzanan, yesillikler icindeki CARELTA BEACH & SPA kendine ozgu dogasiyla adeta kucuk bir cenneti andiriyor. Kemer’in dunya capinda une sahip plajlari ve Akdeniz’in ozgun turkuaz denizinin ic ice gectigi Beldibi sahilinde yer alan Carelta Beach & SPA, Kemer’e 10 km ve Antalya’ ya 40 km mesafededir.
Carelta Beach & SPA Otel toplam: 172 standart oda 5 connection, 11 corner, 5 suit, 2 ozurlu odasi, 10 sigara icilmeyen oda olmak uzere toplam 205 odasi mevcuttur. Odalari essiz deniz ve muhtesem dag manzaralarina sahiptir ve tamaminda wc, kuvet/dus, sac kurutma makinesi, split klima isitma/sogutma, direkt telefon, uydu yayini, kiralik kasa, mini bar ve hali bulunmaktadir. Ayrica butun odalarda seyretmeye doyamayacaginiz manzara icin balkonlarimiz mevcuttur.
Adres : BAHCECIK MAH. ATATURK CAD.BELDIBI 07985 KEMER - ANTALYA
Telefon : +90 242 824 93 21 (Pbx)
E mail : info@careltabeach.com
Asteria Sorgun Resort
Sorgun ormani ile ic ice ve masmavi Akdenizin uzun ve genis kumsalinida, 52 donum arazi uzerine , modern mimari stilinde 5 katli ana bina seklinde konuslandirilmistir.
Asteria Sorgun Resort
Otelde 310 Oda (296 standart oda, 14 Suite), 620 yatak
Standart Oda: 296 oda (balkon dahil 30 m²), hali zemin, twin bed veya french bed, klima, balkon, minibar, Sat-TV, muzik kanali, fon, telefon, banyo (kuvetli), kozmetik ayna, deniz ve kara tarafidir. Konaklama minimum 1 kisi, maximum 3 kisi (2+1) olabilir. Emanet kasalari odalarimizda ucretsiz olarak kullanimdadir.
Suite Oda: 14 oda (balkon dahil 53m²), 1 yatak odasi ve 1 oturma odasindan olusan suite odalarimizdaki yataklar French-bed tarzinda olup, odalarda klima, Sat-TV, muzik kanali, fon, telefon, banyo (kuvetli), kozmetik ayna, ve elektronik emanet kasa mevcuttur. Butun suite odalar 2 balkonlu ve deniz manzaralidir.
Konaklama Bicimi : Yarim pansiyon. Kahvalti ve aksam yemegi acik bufe olarak servis edilmekte olup, istege bagli olarak hersey dahil tercihi yapilabilir. Ogle yemegi a la carte veya snack servistir.
Evcil Hayvan : Kabul edilmemektedir.
Adres : Kumkoy mevkii 07330 Side / Antalya
Telefon : (90) 242 753 18 30
E-mail : hotelinfo@asteriahotels.com
Sheraton Voyager Antalya Hotel, Resort & Spa
Sheraton Voyager Antalya Hotel, Resort & Spa sizi Konyaalti Plaji’nin ve Bey Daglari’nin essiz manzarasiyla karsiliyor. Otelde kendinizi Antalya’nin merkezinde hissedeceksiniz. Yemyesil parklarda yuruyusler yapabilecek, yuzme havuzlarimizda ve Akdenizin serin sularinda serinleyebilecek, Antalya’nin tarihi mekanlarini gorebilecek, lezzetli yiyecekler ve spa hizmeti ile simarabileceksiniz.
Sheraton Voyager Antalya Hotel, Resort & Spa
Sheraton Voyager Antalya Hotel, Resort & Spa’daki is toplantilarinizda da kendinizi ozel hissedeceksiniz
Adres : 100.Yil Bulvari Konyaalti Plaji 07050 Antalya/Turkiye
Tel : (90) (242) 249 49 49
E-mail : reservations.voyager@sheraton.com
Caprice Thermal Palace
Genis bir araziye sahip olan tesis bunyesinde yatak unitelerinin cesitliligi ve uygunlugu sayesinde misafirleri her turlu ihtiyaclarini karsilayacak ve rahat bir tatil yapmalarina imkan verecek sekilde dusunulmustur. Ozel tasarlanmis peyzaji icerisinde palmiyelerle suslu gezi yollari, Akdeniz iklimi ozelligini tasiyan bin bir cesit bitki turleri, her turlu beklentiye hizmet veren sus ve yuzme havuzlari Didim’in deniz ve gunesi ile de birleserek konuklarina ozlenen ve farkli bir tatil anlayisi sunmaktadir. Turk ve dunya mutfaklarindan ozenle secilmis Ala Carte mutfaklari ile her turlu damak zevkine uygun yemek cesitleri misafirlerinin begenilerine sunulmustur.
 Caprice Thermal Place
Telefon : 0256 846 15 15
Adres : AKBUK KOYU DIDIM/AYDIN 10
E-Posta : info@capricepalace.com.tr
Olympos
Antalya’nin guney sahillerinde Phaselis’ten sonra ikinci onemli liman kenti Olympos’tur. Tahtali daglarin Guneyinde yer alan bu antik yorede cakil taslarindan olusan Cirali plaji olaganustu guzelligi ile ayri bir ozellik sunmaktadir. Carettalarin yumurtalarini biraktigi yer olarak bilinen bu plajda aksamlari kesinlikle isiklandirma yapilmamaktadir. Yanartas olarak adlandirilan yerde mitolojiye gore bu yorede alev sacan, Olympos’un birkac kilometre guneybatisindaki Cakaltepe olarak anilan yukseltinin guney yamacindan devamli olarak alevleri gormek mumkundur. Bir canavarin yasadigi ve daglara saklandigi soylentisi bilinmektedir.
Olympos
Kabay Tree Houses
Kabay Agac evleri alternatif bir tatil ve doga mekanidir.Genis agac evleriyle rahat ve konforlu bir konaklama saglar. Eger dogaya daha yakin olmak ve dogal temiz bir hava da uyumak isterseniz , o zaman burasi tam size gore! Kabay Agac evleri , hemen deniz kenarinda olup, agaclarin arasinda huzurlu bir tatil yapmanizi saglar.
E-Mail :  info@kabaytreehouses.com
Club Med Beldibi Tatil Koyu
Mukemmel duzenleri, muhtesem mimari yapilari ve Club Med ruhunu yansitan goz alici dekorasyonlari ile kendinizi cennette hissedecek, huzurlu bir ortamda unutulmaz bir tatil yasayacaksiniz.
Club Med Beldibi Tatil Koyu
Bolge: Antalya, Kemer, Beldibi
Konum: Sahilde, Antalya
Adres: CLUB MED BELDIBI TATIL KOYU BELDIBI/ANTALYA
Telefon: (242) 824 81 51
Fax: (242) 824 83 04
Internet Adresi: Tiklayin
Yatak Sayisi: 398 Oda, 1135 Yatak
Oda Ozellikleri: Dus ve Tuvalet, Kasa, Split Klima
Yeme,Icme: 1 Restaurant Disco Bar, Main Bar, Kapali & Acik Kap:1200 kisi
Toplanti: 2 Toplanti Salonu Toplam kap: Maks (m2/kap):286/300/Min (m2/kap):169/100/ Ses Sistemi, Isik Sistemi
Servis: Saglik Odasi, Market, Camasir ve Utu Servisi, Jenerator, Acik Otopark
Aktiviteler: Acik Yuzme Havuzu Turk Hamami, Masaj, Bahce, Cocuklar icin oyun alani, TV Odasi, Disko, Serbest Dalis
Spor Alanlari: Masa Tenisi, Voleybol, Basketbol, Jogging, Profesyonel Futbol sahasi. Ruzgar Sorfu, Kano, Yelken
Adres : Valikonagi Caddesi 65 34371 Nisantasi Istanbul
Tel: :+90 (212) 233 11 82 (pbx)
E-mail :info@clubmed.com.tr
Hotel Lale Park
Otel Side merkezinde denize 50 m mesafede, bahce icinde eski Side evleri karakterinde yapilmis, geleneksel Turk misafirperverligi anlayisindaki isletmesiyle hizmet veriyor. Otel restaurant’inda lezzetli Turk yemeklerinin yaninda izgara cesitleri de bulunuyor. Odalar mini barli, klimali olup, 24 saat sicak su bulunmakta. Burasi sadece deniz, gunes ve tarih arayanlar icin degil, ayni zamanda dostluk ve sevgi arayanlar icinde ideal bir mekan.
Hotel Lale Park
Kontak Kisi: Hikmet-Nebi Nevzat Gokkoca
Telefon 1: +90 (242) 7531131
Telefon 2: +90 (535) 4933979
e-posta: info@hotellalepark.com
Agva
Yemyesil ormanlari, iki kiyisindan gecen dereleri, Karadeniz’i, lezzetli baliklariyla Agva keyifli ve huzurlu bir hafta sonu icin ideal bir tatil beldesi.
Agva bahar ve yaz aylarinda oldugu kadar artik kisin da sehrin gurultusunden kacmak ve huzur icinde bir tatil gecirmek isteyenlerin tercih ettigi doga harikasi bir yer. Resmi kayitlarda Yesilcay olarak gecse de hala Agva olarak bilinen bu essiz belde, dogayi seven ve farkli doga guzellikleri yasamak isteyenler icin essiz bir alternatif.
4 mevsimi size yasatan, ozellikle Istanbul, Izmit, Bursa, Ankara ve Sakarya’ya yakin olmasindan dolayi tercih edeilen yorelerden birisi Agva. Kusursuz doga, temiz hava ve leziz baliklar Agva’yi tanimlamaya yetiyor. Agva Sile’ye 40, Istanbul’a 101 km uzaklikta.Agva, Karadeniz kiyisinda 3 km. uzunlugunda kumsala sahip. Dogal plaji ve doga harikasi yesili, etrafinda yer alan bakir koylar, adaciklar, ormanlarla dogalligin ic ice ve oksijen oraninin cok yuksek oldugu bir bolge. Kilim Koyu, Gelin Kayasi, Sakli Gol mutlaka kesfedilmesi gereken yerler. Gelin Kayasi denmesinin sebebi, beyaz olmasi ve duvakli bir geline benzemesi.
Agva, Latince’de (Aqua) “su” anlamina geliyor. Goksu ve Yesilcay dereleri arasindaki deltaya kurulan Agva’mizin en cekici yani bu derelerin yemyesil kiyilari. Dogal plaji ve doga harikasi yesili, etrafinda yer alan bakir koylar, adaciklar, ormanlarla dogalligin ic ice ve oksijen oraninin cok yuksek oldugu bir bolge. Kilimli Koyu, Gelin Kayasi, Sakli Gol mutlaka kesfedilmesi gereken yerler. Cevresinde Gurlek, Inkese gibi birkac ilginc magara da yer aliyor. Cevrede Ceneviz, Venedik ve Bizans donemine ait bircok kalinti bulunmaktadir.M.O. 7.yy. uzanan tarihin bir takim kalintilarina Agva’ ya bagli civar koylerde rastlamak mumkun.Kalem koy’ de Romalilara ait kilise kalintilari ve mezar taslari, Hacilli koyunde, 3.yy. sonu - 4.yy. baslarinda bulunan Gurlek Magarasi, Hisar Tepe’ de bulunan kale kalintisi, Sungurlu mahallesindeki dag degirmeni onemli buluntulardir.
Essiz tabitatiyla kesfedilmeye hazir Agva’da, yaz kis su sporlari (dere kiyisinda kano, deniz bisikleti) kis aylarinda fitness, dogasi itibariyle trekking ve avcilik yapabilirsiniz. Ormanda yuruyus, kosu, bisiklet, kamping gibi aktiviteler icin son derece uygun olan Agva, yazin Karadeniz’in sularinda serinlemek isteyenler icin de ideal bir belde. Kaplumbaga, karaca, bulbul, saka, cakal, yaban domuzu, tilki, sincap, bircok kus turu ozellikle yali capkini barindiran Agva avlanmaya da cok uygun.
Ulasim
Ozel aracla ulasimda uc seceneginiz var. Umraniye - Sile yolu. Sile’den sonra Agva’ya giden sahil yolunu kullanin. Toplam 1.5 saatte Agva’dasiniz. Sile’den sonra isterseniz Agva’ya giden dag yolunu da kullanabilirsiniz. Ya da Sile’ye gelmeden once Pot Dere’sini gecip saga donen yola sapabilir, Ovacik - Imrendere guzergahini takip ederek, Teke otobusu ile Agva’ya ulasabilirsiniz. Ayrica Uskudar’dan her saat basi Sile - Agva otobusleri kalkiyor.
Yemek
Agva’da yeme-icme denince ilk akla gelen yiyecek balik. Ayni zamanda Karadeniz de sularinda bir balikci limani olan Agva’da genelde balikcilikla ugrasan halk, Istanbul ve cevre illerden gelen misafirlerini leziz baliklarla agirliyor. Hemen hemen her baligi bulmak mumkun. Yesilcay kiyisindan gunluk ve taze olarak balik satin alabilirsiniz. Derenin iki tarafinda da irili ufakli bircok restoran ve otel var. Bu tesisler, buyuk sehir insaninin ihtiyaclarini karsilayacak nitelikte, son derece modern.
Bir kac agva restaurantlari ;
LimanBalik Restaurant( 0216 721 81 99 )
AntikRestaurant ( 0216 721 72 76 )
Fener Bufe ( 0216 721 84 469 )
Agva ‘da konaklayabileceginiz kac otel/motel
Piccolo Mondo ( 0216 721 73 79 )
Grenline ( 0216 721 84 91 )
YesilcayTatilKoyu ( 0216721 73 48)
AcquaVerde ( 0216 721 71 43 )
ClubGrandBecassier ( 0216 721 72 86 )
RiversideClub ( 0216 721 82 93 )
MotelTahir ( 0216 721 80 12 )
Altın Kamp & Park Motel
Kampcilar icin 40.000 m² bol golgeli kamping sahasi
Otel konuklari icin 50 yatakli, her odasi teras veya balkonlu, bir moteldir
Altin Kamp & Park Motelde:Temiz bir deniz ve sahane bir kumsal denize sifir bir restoran kafe ve bar’a sahip, internet girisi (kendi laptopunuz ile gidebilirsiniz) tenis, masa tenisi, kano ve beachvolley gibi spor inkamlari bulunan temiz sihhi tesisdir.
Altın Kamp & Park Motel
Adres :10700 Burhaniye/Balikesir
Telefon : +90 266 416 3732
eposta : info@altincamp.com
Grand Onder Otel
İngiltere’nin en buyuk tur operatorlerinden olan AIRTOURS, 1998 yilindan beri Otel ile yogun olarak calismaktadir. Otelde konaklayan misafirlerin gorusleri ve kendi cok siki denetimlerinin olumlu sonuclarina istinaden Oteli kullandiklari butun sezonlarda sinifinin en kaliteli ve en iyi hizmet veren tesisi secerek oteli onurlandirmislardir.
YİYECEK İCECEK KONSEPTİ : Yarim Pansiyon Restoran, Sabah Kahvalti (Acik Bufe) (Ucretsiz), Aksam Yemegi (Acik Bufe) (Ucretsiz),
TESİS OZELLİKLERİ : Barbeku , Camasirhane , Doktor , Emanet Kasa , Internet , Jenerator , Kuru Temizleme , Masaj , Oda Servisi , Otopark , Ozurlu Odasi , Sauna , Turk Hamami , TV Odasi , Uyandirma Servisi , Cafe & Bar , Balayi İndirimli 10 %, Denize Mesafe 500 m, Sigara İcilmeyen Oda , Cocuk İndirimi , Kurban Bayrami Paketli Toplam oda sayisi 80, Yatak kapasitesi 175, Standart oda sayisi 63, Engelli oda sayisi 1, Sigara icilmeyen oda 4, Aile odasi sayisi 8, Bar sayisi 2,
ODA OZELLİKLERİ: Balkon, Odada Minibar, Kablolu - Uydu tv, Sac Kurutma Makinasi, Odada Internet, Modem Baglantisi, Deniz Manzarali, Balayi Odasi, Aile Odasi, Kasa, Split Klima, Telefon, Doga Manzarali
HAVUZ VE PLAJ : Acik Yuzme Havuzu, Cocuk Havuzu, Denize Mesafe
AKTİVİTELER : Acik havuz, Fitness Center, Bilardo, Masa Tenisi, Yetiskin Yuzme Havuzu
COCUKLAR İCİN : Bebek Bakicisi, Cocuk Oyun Bahcesi, Cocuk Yuzme Havuzu
UCRETE DAHİL HİZMETLER : Havuza - Plaja Havlu sistemi Otopark
AYRICA UCRETLENDİRİLECEK HİZMETLER : Hamam - Sauna, Masaj, Kasa, Minibarda bulunan ickiler, Yabanci icecekler Doktor, internet, kuru temizleme,sauna, bilardo, bebek bakicisi
Adres : Ataturk Bulvari No.84 KUSADASI AYDIN - TURKiYE
Telefon : 0 256 618 15 90 - 0 256 618 15 18
 
Carelta Beach & SPA Otel
Daglarin eteklerine uzanan, yesillikler icindeki CARELTA BEACH & SPA kendine ozgu dogasiyla adeta kucuk bir cenneti andiriyor. Kemer’in dunya capinda une sahip plajlari ve Akdeniz’in ozgun turkuaz denizinin ic ice gectigi Beldibi sahilinde yer alan Carelta Beach & SPA, Kemer’e 10 km ve Antalya’ ya 40 km mesafededir.
Carelta Beach & SPA Otel toplam: 172 standart oda 5 connection, 11 corner, 5 suit, 2 ozurlu odasi, 10 sigara icilmeyen oda olmak uzere toplam 205 odasi mevcuttur. Odalari essiz deniz ve muhtesem dag manzaralarina sahiptir ve tamaminda wc, kuvet/dus, sac kurutma makinesi, split klima isitma/sogutma, direkt telefon, uydu yayini, kiralik kasa, mini bar ve hali bulunmaktadir. Ayrica butun odalarda seyretmeye doyamayacaginiz manzara icin balkonlarimiz mevcuttur.
Adres : BAHCECIK MAH. ATATURK CAD.BELDIBI 07985 KEMER - ANTALYA
Telefon : +90 242 824 93 21 (Pbx)
E mail : info@careltabeach.com 
 
Asteria Sorgun Resort
Sorgun ormani ile ic ice ve masmavi Akdenizin uzun ve genis kumsalinida, 52 donum arazi uzerine , modern mimari stilinde 5 katli ana bina seklinde konuslandirilmistir.
Asteria Sorgun Resort
Otelde 310 Oda (296 standart oda, 14 Suite), 620 yatak
Standart Oda: 296 oda (balkon dahil 30 m²), hali zemin, twin bed veya french bed, klima, balkon, minibar, Sat-TV, muzik kanali, fon, telefon, banyo (kuvetli), kozmetik ayna, deniz ve kara tarafidir. Konaklama minimum 1 kisi, maximum 3 kisi (2+1) olabilir. Emanet kasalari odalarimizda ucretsiz olarak kullanimdadir.
Suite Oda: 14 oda (balkon dahil 53m²), 1 yatak odasi ve 1 oturma odasindan olusan suite odalarimizdaki yataklar French-bed tarzinda olup, odalarda klima, Sat-TV, muzik kanali, fon, telefon, banyo (kuvetli), kozmetik ayna, ve elektronik emanet kasa mevcuttur. Butun suite odalar 2 balkonlu ve deniz manzaralidir.
Konaklama Bicimi : Yarim pansiyon. Kahvalti ve aksam yemegi acik bufe olarak servis edilmekte olup, istege bagli olarak hersey dahil tercihi yapilabilir. Ogle yemegi a la carte veya snack servistir.
Evcil Hayvan : Kabul edilmemektedir.
Adres : Kumkoy mevkii 07330 Side / Antalya
Telefon : (90) 242 753 18 30
E-mail : hotelinfo@asteriahotels.com
 
Sealight Resort Hotel
Sealight Resort Hotel 
Yeni 5 yildizli olmus bir otel, yuksek kalite ve hizmet anlayisi ile sizlere daha once yasanmamis bir tatil vizyonu hazirlamaktadir. Ege sahillerin bitmeyen koylarinda essiz konumu ve doyumsuz manzarasi ile daha once gormediginiz gunbatimini yasayacaksiniz. Tatil sizin icin sanat, tarih, doga veya tum guzellikleri ile sahil beldelerimizi gezmek ise “SEALIGHT RESORT HOTEL“ Kusadasi sizlere sene boyunca sinirsiz secenekler sunmaktadir.
Telefon : 0256 622 31 32
Adres : BOYALIK MEVKII KADINLAR DENIZI KUSADASI/AYDIN11
E-Posta : info@sealighthotel.com
 
Kartalkaya Kayak Merkezi
Turkiye’nin en gozde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya kayak ve snowboard merkezi Bati Karadeniz bolgesinde, Bolu ilinin guneydogusunda, Koroglu daglari uzerinde yer almaktadir. Kartal kaya Kayak Merkezi Alp disiplini kayak ve Tur kayagi icin cok uygun kosullara sahiptir.
Kartalkaya Kayak Merkezi 
Kartalkaya Kayak Merkezinin kayilabilen alani 1850 - 2200 metre yukseklik kusagi uzerinde yer almaktadir.Bolge yari iliman bir iklime sahip olup Kartalkaya Kayak Merkezi ve cevresi cam ormanlariyla kaplidir. Hakim ruzgar yonu bati - kuzeybatidir.
Turkiye’de kayak denince akla ilk gelen yer olan Kartalkaya Kayak Merkezinde Aralik ayi baslarindan mart ayi sonlarina kadar kayak yapilabilmektedir. Kartalkaya kayak merkezinde 3 metreye kadar kar gorulmektedir.
Kartalkaya Alp kayagi, kayakli kosu vt tur kayagi icin cok uygun kosullara sahip bir kayak merkezidir.Kayak yapma kicin en uygun zaman 20 Aralik-20 Mart tarihleri arasindadir. Kayak alani 1850-2200 metre yukseklik kusagi uzerinde yer almakta. . Normal kis kosullarinda uc metrekar yagisi gorulmektedir. Mevsim basinda toz kar mevsim sonunda ise islak kar ozellikleri gorulur. Kartalkaya’da toplam yatak kapasitesi 1005 olan iki adet konaklama tesisi bulunmaktadir. Merkezde toplan kapasitesi 6000 kisi/saat olan 11 adet mekanik tesis bulunmaktadir.Bunlar 2 adet telesiyej, 6 adet teleski ve 3 adet baby liftdir
 
Yerebatan Sarnici
Sultanahmet’te bulunan Yerebatan Sarnici, 542 yilinda Bizans Imparatoru Justinyen tarafindan At Meydani’nin diger tarafinda bulunan Buyuk Saray in su ihtiyacini karsilamak uzere yaptirilmistir.
Fetihten sonra yaklasik yuzyil sureyle sarnicin varligi fark edilmemis; ancak bodrumlarinda su biriktiren ve deliklerden sepet sarkitarak balik tutan insanlarin varliginin anlasilmasiyla kesfedilmistir. Osmanli doneminde onarilarak kullanilan sarnicin giris kismindaki evler 1940 larda belediye tarafindan istimlak edilerek, giris icin duzenli bir bina yapilmistir.
1985-1988′de Buyuksehir Belediyesi genis olcude bir temizlik ve onarimdan gecirilen sarnictaki su ve dipteki camur birikintisi bosaltilmis, temizlenmis, batidaki ucuna kadar uzanan bir iskele yapilmis, ayrica kuzeydogu koseye de bir platform insa edilmistir.
Yerebatan Sarayi olarak adlandirilan sarnic icten 145 metre uzunlugunda 65 metre genisligindedir. Yaklasik 9800 metrekarelik bir alani kapsamaktadir.Her bir dizide 28 tane olmak uzere 12 sira sutun tugla kemerleri ve bunlarin destekledigi tonozlari tasir. Toplam sayilari 336 olan sutunlardan 8′i kuzey bolumde Orme kilif icine alinmis, guneybatida 37 sutun, etraflarini ceviren bir dolgu duvarin icinde kalmistir.
Son restorasyonda ici kuru olmasina ragmen sarnica tekrar su geldiginden bugun hala 1-2 m arasinda su bulunmaktadir. Halen Istanbul Kultur ve Sanat Urunleri Ticaret A.S. tarafindan isletilen Yerebatan Sarnici’nda Istanbul Buyuksehir Belediyesi’nin cesitli kultur etkinlikleri gerceklestirilmektedir.
 
Kaya Artemis Resort & Casino
Kibris’a dogrudan yapilan en buyuk turizm yatirimi olma ozelligini tasiyan Kaya Artemis Resort&Casino oda sayisi bakimindan tum adanin en buyuk oteli.
Kaya Grubu, Kaya Artemis Resort&Casino ‘yu sadece alisilagelmis bir otel olarak degil, bir eglence ve tatil destinasyonu olarak tasarladi.
Kaya Artemis Resort & Casino
4 mevsim tatil havasi yasatan iklimi, el degmemis goz alabildigine uzanan kumsali, egzotik plaji, piril piril denizi, tarihi Artemis tapinaginin bir esi olan mimarisi, luks olanaklarla zenginlestirilmis 726 odasi, 3000 m²’lik Las Vegas tarzi Casino’su, alisveris merkezi, havuzlari, spa ve guzellik salonlari, business center, toplanti salonlari ve tum diger cezbedici ozellikleriyle Kaya Artemis, sasirtici ve bir o kadar da hayranlik uyandirici.
Bafra Turizm Bolgesi, Magosa - Bafra - Iskele - KKTC
Tel : +90 392 630 60 00
Fax : +90 392 630 60 60
E-Posta : artemis@kayatourism.com.tr
 
Basaranlar Termal Otel
Basaranlar Termal Afyon a yalnizca 20 km uzaklikta Frigyalilardan bugune sifa dagitmakta olan topraklar uzerine kurulmustur. Tesis jeotermal isitmayla isitilip12 ay hizmet vermektedir. Kisin da termal keyfini yasayin.
Başaranlar Termal Otel
HER DAIREDE
size ve ailenize ozel 24 saat boyunca sinirsiz kullaniminiza acik, 4.5 ton su kapasiteli Termal Havuzda Afyon-Gazligol’un sicak sifali sularinda banyo imkani.Klasik Turk Hamami
HER DAIREDE Kurna basinda yikanma ve yerden isitmali gobek tasinda rahatlama imkani Aksam uzeri balkon sominesinde mangal keyfi de sizleri bekliyor.
Salonunuz, ailece zaman gecirebileceginiz, misafirlerinizi agirlayabileceginiz veya uzanarak televizyonunuzda uydu yayinlarini seyredebileceginiz, İc tasarimda sadelik ve konfor on planda tutularak hazirlanmistir. Dairelerimizde sinirsiz wireless internet vardir.
Mutfaginizda, buzdolabi, tezgah ustu ocak , catal, bicak takimlari, yemek takimlari, tencereler, caydanlik, urunlerini kullanarak cok ozel bir mutfak hazirlandi.
Yatak Odalari, hem sizlerin,hemde cocuklarinizin rahati dusunulerek en konforlu, ortopedik yataklar ve ozel pamuk ipliginden yapilmis terletmeyen carsaflar ozenle secildi.
Hijyen, Basaranlar Termal Tesisleri’nde hijyen cok onemle ele alindi. Bu nedenle tum malzemeler bu dogrultuda secildi. Konuklarin evlerine girdikleri anda herseyi hijyen edilmis olarak bulmalari hedeflendi.
Basaranlar Termal Tesislerinde Afyon’un deprem kusaginda yer aldigi gercegi gozardi edilmedi. Binalariniz depreme dayanikli sekilde insa edildi. Guvenligin kusursuz olmasi icin tum calismalar ozenle
Telefon : 0272 273 63 64
E-mail : bilgi@basaranlartermal.com
 
Cruise - Cruising Ne Demek?
Deniz gezintisi veya kruvazor seyahat olarak da adlandirilan ‘Cruising’, her seyden uzak, cok fazla yer gorme imkani sunan heyecanli, keyifli ve unutulmaz gunleri beraberinde getiren bir tatil seklidir.
Cruise
Gemi seyahati (cruise) alternatifleri mevsimsel, donemsel olarak degismektedir. Gemiyle gitmek icin hayalini kurdugunuz, dunyanin her yerine seyahat etme imkanina sahipsiniz. Alaska, Hawaii, Meksika, Norvec Fiyortlari, Kizildeniz ve Ortadogu, Cin ve Japonya, Karayipler, Arjantin ve Sili, Avustralya, Guney ve Dogu Afrika bunlardan sadece bir kaci…
Gemi Seyahatine ( Cruise ) cikmadan once Asagida belirtilen dokumanlari yaninizda tasimanizi tavsiye ederiz; (Lutfen bavulunuza koymayiniz)
- Pasaport (gecerli vize olmasina dikkat ediniz)
- Ucak biletleri ve seyahat programi
- Gemi bileti veya voucher
- Kredi kartlari, American Express, Visa, EC/Mastercard veya Diners gibi
- Seyahat paketine dahil ise otel ve transfer belgeleri
- Bavulunuza ev adresi ve/veya kalacaginiz otelin adresi yazili olan bir etiket yapistirin
- Gemi etiketlerini, gemiye bineceginiz gun bavulunuza yapistirmanizi tavsiye ederiz.
Ayrica pasaportunuzun onemli sayfalarinin fotokopilerini almanizi ve bunlari pasaporttan ayri saklamanizi tavsiye ederiz.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 92 ziyaretçi (136 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=